• Европейският Био Конгрес 2020: основни изводи

    Европейският био конгрес, организиран от Международната организация на био движенията – Европа (IFOAM Organics Europe) и BOEWL, се проведе от 1-3 юли 2020 г. онлайн. Авторите на политики и лектори-експерти представиха последните развития в био земеделието, като създадоха платформа за обмен и обсъждане на визията за Европа след пандемията. Разгледаните теми включваха био регламента на [...]

  • Как да отгледате малини с алтернативни препарати

    Открит ден по проекта Релакс Има ли ефективни препарати срещу гъбните болести по малината (петносване на пъпките-дидимела и антракноза), които да заместят частично или напълно медните средства, използвани сега? На открит ден в опитно поле с малини в ИПЖЗ-Троян показваме резултати от работата ни по алтернативи. В момента и био, и конвенционалните производители използват медните [...]

  • Пазарът ще става все по-ценово ориентиран, онлайн пазаруването ще расте

    Все още е трудно да се направят категорични изводи за потребителското поведение в условията на  кризата, породена от коровируса, но със сигурност може да се каже, че хората пазаруват по-малко и си правят по-добре сметката.  Това посочи Стоилко Апостолов, управител на Фондация БИОСЕЛЕНА на Втория годишен форум "Отговорни производители", организиран от списание Мениджър в аулата на  [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература