• Холандка кара колело до Токио, за да популяризира регенеративното земеделие

    Кирстен Вийлард е тези дни в България, а в сряда ще посети Фермерския фестивал в София   През март холандката Кирстен Вийлард е предприела амбициозно начинание: да премине на колело близо десет хиляди километра от Нидерландия до Токио, за да популяризира каузата на регенеративното земеделие. Преминала през Белгия, Люксембург, Франция, Швейцария, Италия, Австрия, Словения, Хърватия [...]

  • Засаждане на семената на бъдещето на устойчиво биологично земеделие

    Земеделските производители се нуждаят от достъп до подходящи биологични семена, но в Европа има недостиг на био семена с високо качество. Проектът LIVESEED, финансиран от ЕС, търси решение, като разработи нова стратегия за качеството на биологичните семена, общоевропейска база данни за семена и устойчиви техники за производството им, насочени към специфични условия за отглеждането им. [...]

  • Истории за климата: д-р Стоилко Апостолов

    Замислялите ли сте за връзката между почвите и климатичните промени? И колко е важна фотосинтезата, за която сме учили в училище? Знаете ли каква е ролята на земеделието за климатичните промени: как почвата може да задържа въглерод и по този начин да намалява количеството му в атмосферата? И защо ни трябва повече био и регенеративно [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература