Значение и препоръки за поддържането им в земеделските системи.

Техническо ръководство.

Днес знаем много за общите таксономични и биологични особености на земните червеи, но знаем относително малко за въздействието им върху почвите, взаимодействието им с другите почвени организми и влиянието на земеделските практики върху техните популации.

Това ръководство прави кратък преглед на биологичните и екологичните характеристики на земните червеи и как те помагат на фермерите и дава препоръки за поддържането на тези удивителни същества в почвите на обработваемите земи.

Оригинално издание: FiBL, Швейцария, 12 стр., 2017 г.

Автор: Lukas Pfiffner

Консултанти: Josephine Peigné, ISARA, Lyon, Paul Mäder, FiBL, и Julia Cooper, Newcastle University, UK

Редактор: Gilles Weidmann, FiBL

Това ръководство е преведено на български език и издадено в рамките на проект ОкNet Arable. Електронната версия на ръководството можете да свалите от ТУК.

Хартиено копие можете да поръчате тук.