• За пръв път от 2017 г. насам в България има увеличаване на биологичното производство

    Международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“  За пръв път от 2017 г. насам в България има увеличаване на биологичното производство. Тази информация бе изнесена на международната конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“, която се състоя на 25 и 26 юни в Пловдив. Конференцията бе организирана за осма поредна година от Министерството на [...]

  • Международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“

    „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“ е темата на международната конференция, която ще се състои на 25 и 26 юни в Пловдив. Конференцията се организира за осма поредна година. Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева ще открие конференцията. Дискусиите ще се състоят във важен за развитието етап на биоземеделието в България: биологичното производство бележи [...]

  • Проектът OrganicAdviceNetwork поставя началото на първата европейска мрежа от консултанти по биологично земеделие

    През април 2024 г. проектът OrganicAdviceNetwork, финансиран от Европейската комисия и Швейцарския държавен секретариат за образование, научни изследвания и иновации, събра 18 партньори от различни европейски държави в Брюксел, в офиса на IFOAM Organics Europe, на тридневно събитие за планиране на първите стъпки на тази общоевропейска инициатива. Съобразен с целта на ЕС за постигане на [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература