• Бюлетин #1 по проекта FACE in itinere

    Представяме ви първия бюлетин по проекта FACE in itinere, в който и Фондация БИОСЕЛЕНА партнира. Проектът работи за подобряване на достъпа на производителите и търговците на занаятчийски сирена и млечни продукти до програми за обучение, адаптирани към техните специфични нужди, като се използват мрежи и мобилност в цяла Европа. Проектът се изпълнява от FACE, Европейската [...]

  • EIT Food Хъб България обяви програмите за прием през 2020

    Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) възложи на Института за агростратегии и иновации (ИАИ) да функционира като ЕIT Food Хъб за България през 2020 г. Новината бе съобщена днес от Светлана Боянова, председател на УС на Института по време на форума „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“ във Варна. Във [...]

  • Биоземеделието в България има голям потенциал за развитие

    Участниците в международната конференция „Био земеделието в България: Ще успеем ли да рестартираме системата?“ на 20 февруари в Пловдив се обединиха около виждането, че био земеделието в България има голям потенциал и въпреки множеството предизвикателства, налице са и всички шансове за възходящото му развитие. Преодолени са основни трудности и между Министерството на земеделието и сектора [...]

Важно

Биологичното земеделие в България: Ще успеем ли да рестартираме системата?

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите, Българска Асоциация БИОПРОДУКТИ и АГРО ТВ организират международна конференция, посветена на успехите и проблемите на българското био земеделие: 20 февруари 2020 г., Пловдив, по време на Международното селскостопанско изложение АГРА 2020 със специалната подкрепа на Посолството на Нидерландия в България.

Конференцията е насочена към фермери, производители и дистрибутори на био храни, специалисти, учени и доставчици на материали, семена, техника и оборудване, финансови услуги и подпомагане, експерти от държавните институции и общините. Повече тук

Подробна програма за събитието.
Предварителна регистрация за събитието ще бъде възможна от 20 януари до 20 февруари 2020 г. на headoffice@bioselena.com

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Литература