• Онлайн обучение по агроекология

    Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира онлайн обучение по агроекология на 10, 11 и 12 май 2022. За курса са необходими следните документи: Копие на диплома за завършено образование (основно, средно, висше) Снимка паспортен формат (на хартия или файл) Попълнено заявление по образец Бележка за медицински преглед Такса 120 лева [...]

  • Предложение: Фермерските пазари да се провеждат по единни изисквания

    Кметът на София да утвърди единни специфични изисквания и правила за провеждане на фермерски пазари на територията на Столична община, с което да се гарантира качеството и безопасността на фермерските пазари. Това бе общото виждане на участниците в семинара „Фермерските пазари – настояще и бъдеще“, организиран от Фондация БИОСЕЛЕНА в рамките на проект, изпълняван по [...]

  • Фермерските пазари: по какви правила да се провеждат

    Проект, изпълняван от Фондация БИОСЕЛЕНА, подготви правила за провеждането на фермерски пазари Столична община може с минимални промени в нормативната уредба и с по-активно включване на своите общински предприятия и структури да окаже силно влияние върху развитието на фермерските пазари в София. Това е основният извод от проучване, направено в рамките на проекта „Бъдещето на [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература