• Обучение по агроекология

    Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира онлайн обучение по агроекология на 26, 27 и 28 септември 2022. За курса са необходими следните документи: Копие на диплома за завършено образование (основно, средно, висше) Снимка паспортен формат (на хартия или файл) Попълнено заявление по образец Бележка за медицински преглед Такса 120 лева [...]

  • Проектът на БИОСЕЛЕНА на второ място в конкурса за „Отговорен бизнес“

    Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви в началото на април победителите в своите Годишни награди за отговорен бизнес 2021.  Над 100 инициативи с кауза се състезаваха в седемте категории на най-авторитетния национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, който се провежда за 19-а година под мотото „Дай добър пример“. Наградите, отворени за всички бизнеси в [...]

  • Признаване на ползите от биологичното земеделие

      Биологичното земеделие има безброй ползи за околната среда и обществото, но те често се пренебрегват. В тази статия са описани някои от ползите от биологичното земеделие, като е разгледана ролята на науката, потребителите, научните изследвания и иновациите. Трансформиране на земеделската система Нашето земеделие и хранителни системи трябва да бъдат трансформирани спешно, за да се [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература