• Истории за климата: д-р Стоилко Апостолов

    Замислялите ли сте за връзката между почвите и климатичните промени? И колко е важна фотосинтезата, за която сме учили в училище? Знаете ли каква е ролята на земеделието за климатичните промени: как почвата може да задържа въглерод и по този начин да намалява количеството му в атмосферата? И защо ни трябва повече био и регенеративно [...]

  • Биоплощите в света продължават да растат: над 72,3 милиона ха земеделски земи са биологични

    Най-новите данни за биологичното земеделие в световен мащаб ще бъдат представени от Изследователския институт по биологично земеделие FiBL и IFOAM - Organics International на BIOFACH, водещото световно изложение за биологични храни. Статистическият годишник „Светът на биологичното земеделие“ ще бъде оповестен в сряда, 17 февруари 2021 г., от 15 до 17:45 ч. (българско време) в тазгодишното [...]

  • Симпозиум за използването на растенията за подобряване на здравето на почвата

    Agroscope, един от партньорите по проекта Best4Soil, организира международен симпозиум за използването на растения за подобряване на здравето на почвата. Този симпозиум Биофумигация 7 ще е онлайн от 22 до 26 март 2021 г. Презентациите ще се провеждат между 13 и 17 ч централноевропейско време (Берлин, Париж, Амстердам, Рим): 14 – 18 часа българско време. [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература