• За първи път в България ще бъде отбелязан Европейския ден на биологичното земеделие

    На 23 септември 2021 са планирани две събития, на които е поканен министърът на земеделието проф. Христо Бозуков По инициатива на Европейската федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM Organics Europe Европейската комисия обяви 23 септември за Европейски ден на биологичното земеделие. Предвижда се утре Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия да [...]

  • Участвайте в проучване за контрол на пестицидите в био продуктите

    Новият БИО регламент ще влезе в сила само след 5 месеца и в него няма хармонизиран подход по отношение на управлението на пестицидните остатъци в био продуктите. Това може да доведе до потенциални проблеми в търговията с биологични продукти в рамките на ЕС и между ЕС и трети страни, поради различните подходи в отделните държави-членки. [...]

  • Започна обработката на шафрановите полета

    Продължава работата по проект, в който семейства с деца в неравностойно положение се учат на предприемачество   Семейства с деца в неравностойно положение започнаха обработката на нивите, където през август ще засадят шафрановите луковици. Предстои много работа преди засаждането, но семействата са сигурни, че ще се справят с предизвикателство. В лицето на Стоян Дурков  от [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература