• Обучение по кръгова икономика във фермите

    В условията на увеличаващото се население на планетата и намаляващите ресурси за производство на стоки, все повече правителства, правителствени и неправителствени организации и отделни производители търсят пътища за ефективно използване на наличните ресурси, ограничаването на генериране на отпадъци и съответно намаляване на замърсяването на природната среда. На тези въпроси дава отговор моделът на производство на [...]

  • Обучение по енергийна ефективност във фермите

    Знаете ли, че България и Норвегия имат почти еднакъв потенциал за производство на електроениргия от Слънцето? Да, но това е валидно само за периода от началото на март до края на октомври. Поставянето на фотоволтаични панели върху земеделски земи в Норвегия е забранено, но за сметка на това има разработен специален сайт, в който всички [...]

  • Био дегустации на търговските вериги

    Българска Асоциация Биопродукти съвместно с Министерството на земеделието и храните организират  „Седмица на био храните“ – 25.09.2023 г. – 30.09.2023 г. . В 11 магазина в София на две търговски вериги - „Кауфланд“ и „Фантастико“, се организират презентации и дегустации на биологични млечни продукти и биологични пралини с шоколад на две български компании „Био България“ [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература