• Участвайте в проучване за контрол на пестицидите в био продуктите

    Новият БИО регламент ще влезе в сила само след 5 месеца и в него няма хармонизиран подход по отношение на управлението на пестицидните остатъци в био продуктите. Това може да доведе до потенциални проблеми в търговията с биологични продукти в рамките на ЕС и между ЕС и трети страни, поради различните подходи в отделните държави-членки. [...]

  • Започна обработката на шафрановите полета

    Продължава работата по проект, в който семейства с деца в неравностойно положение се учат на предприемачество   Семейства с деца в неравностойно положение започнаха обработката на нивите, където през август ще засадят шафрановите луковици. Предстои много работа преди засаждането, но семействата са сигурни, че ще се справят с предизвикателство. В лицето на Стоян Дурков  от [...]

  • Да направиш мед, да отгледаш шафран

    Семейства с деца в неравностойно положение се учат на предприемачество по проект на Фондация Биоселена   Семейства с деца в неравностойно положение от ромската общност на планинското с. Джурово, Софийско ще се учат на умения да отглеждат шафран и да вадят мед от производители, както и на предприемачески умения. Този нов проект-предизвикателство: „Деца с бъдеще [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература