• Какво показват проучванията за замърсяването от пестициди?

    Срещу Зелената сделка и стратегията „От фермата до трапезата“ се води много яростна кампания от определени представители на индустриалното земеделие, агроиндустрията и медиите свързани с тях. Една от целите в стратегията е намаляване с 50% на използването на пестициди в ЕС до 2030г. Един от митовете, който се тиражира е че пестицидите не са толкова [...]

  • Нарисувай ми пчела

    Пчелите вдъхновиха малките художници от ОУ „Христо Ботев”, с. Джурово „Защо пчелите са важни за живота на земята”. Това бе темата на конкурс за детска рисунка, който Фондация БИОСЕЛЕНА организира за учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Джурово, Ботевградско. В конкурса се включиха 10 деца от 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас. Някои от тях [...]

  • Семинар за съхранението и използването на оборски тор

    „Съхранение и използване на оборския тор: компостиране, преценка на качеството на компота и екологосъобразното му използване“ е темата на семинара, който Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Националната служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис  /ТОО/ - Габрово) организират онлайн на 25 ноември 2021, четвъртък, от 14 до 16 часа. По време на онлайн [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература