• Започна обработката на шафрановите полета

    Продължава работата по проект, в който семейства с деца в неравностойно положение се учат на предприемачество   Семейства с деца в неравностойно положение започнаха обработката на нивите, където през август ще засадят шафрановите луковици. Предстои много работа преди засаждането, но семействата са сигурни, че ще се справят с предизвикателство. В лицето на Стоян Дурков  от [...]

  • Да направиш мед, да отгледаш шафран

    Семейства с деца в неравностойно положение се учат на предприемачество по проект на Фондация Биоселена   Семейства с деца в неравностойно положение от ромската общност на планинското с. Джурово, Софийско ще се учат на умения да отглеждат шафран и да вадят мед от производители, както и на предприемачески умения. Този нов проект-предизвикателство: „Деца с бъдеще [...]

  • Искате ли да бъдете био доброволец в Европейския корпус за солидарност?

    IFOAM Organics Europe търси 6 млади мотивирани хора, пребиваващи в ЕС, които да участват като доброволци в офиса на организацията в Брюксел като част от Европейския корпус за солидарност (ESC). Включването им ще започне през есента, при условие че безвъзмездните средства на ESC са одобрени. Познавате ли някой, който би се заинтересувал? Доброволците ще бъдат [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература