• Добрите практики за здравето на почвите в Европа: безплатен семинар за фермери на 18 и 19 ноември 2020

    Изключително полезен семинар за всички фермери, които искат да бъдат успешни! „Добрите практики за здравето на почвите в Европа“: онлайн семинар за фермери по проекта „Best4Soil": 18 и 19 ноември 2020! Участието е безплатно! Почвата е най-важният ресурс, който ние като фермери имаме на разположение. Колкото по-здрава е почвата ни, толкова по-добра ще бъде нашата [...]

  • БИОСЕЛЕНА и Кауфланд започват съвместна инициатива

    Фермерският фестивал „Произведено във фермата“ ще има петъчни издания на паркинга на магазина на Кауфланд – Крива река (бул. „ген. Тотлебен“ 36) в София: първото е на 30 октомври 2020, петък, от 11 до 18 часа. Партньорството между Кауфланд и Фондация БИОСЕЛЕНА, която организира Фермерския фестивал „Произведено във фермата“ цели да скъси веригата на  храните, [...]

  • Фермерският фестивал гостува в УХТ – Пловдив

    За първи път Фермерският фестивал „Произведено във фермата“ гостува в Университета по хранителни технологии /УХТ/ – Пловдив. Фестивалът бе организиран точно в деня, в който в Университета бе организирана 67-мата Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2020“: този път в смесен  формат онлайн и с присъствие на участници според противоепидемиологичните изисквания. [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература