• Добра новина: ГМО -2 вече не са невидими за лабораториите

    Първи тест за откриване на генно редактирана култура   Първият по рода си метод за публично откриване на генно редактирана култура (1) е успешно разработен и публикуван, съобщават Грийнпийс, неправителствени организации, асоциации, които са против ГМО, търговци. Това изследване опровергава твърденията на биотехнологичната индустрия и регулатори, че новите генетично модифицирани (ГМ) култури, проектирани с генно [...]

  • БИОСЕЛЕНА приветства решението на ЕК за обществени консултации по Плана за действие за био земеделие

    Фондация Биоселена приветства оповестеното днес решение на Европейската комисия да отвори за обществени консултации новият ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Едновременно с това Комисията реши да отложи с една година влизането в сила на новия регламент за биологично производство. Новият биологичен регламент, който първоначално трябваше да влезе в сила на 1 януари 2021 г., [...]

  • БИОСЕЛЕНА и Фестивалът „Произведено във фермата“ започват социална инициатива

    Първо събитие със „Сдружение за децата - 2017“ Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Фермерският фестивал „Произведено във фермата“ започват социална инициатива със „Сдружение за децата - 2017“, което през юли 2020 година започна в град Божурище дейности за защитена заетост на хора с увреждания в областта на зеленчукопроизводството и градинарството. Фермери от Фермерския фестивал [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература