• Искате ли да видите българска ферма – успешен пример за енергийна ефективност и кръгова икономика

    Фондация БИОСЕЛЕНА организира посещение в „100 ПРОЦЕНТА БИО“ ООД на 15 април 2024 Споделеният опит ще е полезен за всички фермери, които биха искали да подобрят енергийната ефективност на фермата си и да оползотворят всичко в своето производство Знаете ли, че с неголяма инвестиция можете да подобрите енергийната ефективност на фермата си? А също и [...]

  • Бум на биологичното земеделие през 2022 година

    Данните от 188 държави показват, че растежът на площите и предприятията през 2022 г. далеч надхвърля този от предходните години, главно поради увеличението им  в Австралия и Индия. Това се вижда в 25-ото издание на годишника „Светът на биологичното земеделие“, което се издава от Изследователския институт по биологично земеделие, Фрик, Швейцария (FIBL), на който Фондация [...]

  • Успешен проект на БИОСЕЛЕНА: добра оценка на норвежка делегация

    Делегация от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) направи мониторингово посещение по проекта на Фондация БИОСЕЛЕНА за енергийна ефективност и кръгова икономика. БИОСЕЛЕНА изпълнява проекта „Мерки за енергийна ефективност и кръгова икономика за микро предприятия от хранителния сектор в България“ от март 2023 година в партньорство с норвежката организация Noges Vel. Проектът е насочен към микропредприятията [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература