• Успешен проект на БИОСЕЛЕНА: добра оценка на норвежка делегация

    Делегация от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) направи мониторингово посещение по проекта на Фондация БИОСЕЛЕНА за енергийна ефективност и кръгова икономика. БИОСЕЛЕНА изпълнява проекта „Мерки за енергийна ефективност и кръгова икономика за микро предприятия от хранителния сектор в България“ от март 2023 година в партньорство с норвежката организация Noges Vel. Проектът е насочен към микропредприятията [...]

  • Становище на Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА

    Становище на Фондация БИОСЕЛЕНА по проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно растения, получени чрез някои нови геномни техники и храни и фуражи, произведени от тях и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625. Уважаеми г-н Министър, Биологичното земеделие в България има сравнително кратка история. Първата наредба за биологично производство беше [...]

  • Добра новина: Глифозатът в България ще бъде забранен в неземеделски площи

    Повече от 80 организации в България, сред които и Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, изразяват благодарност към екипа на Министерството на земеделието и храните и министър Кирил Вътев за предложенията за строго регулиране на употребата на глифозат в България. Днес министър Вътев изпрати Становище на МЗХ за забрана и ограничения на употребата на активното вещество [...]

Важно

Можем ли да намалим използването на пестициди с 50% и на торове с 20% до 2030?

Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?
Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще се отпуснат на фермерите. Нужни са знания и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.
Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Виж повече

Консултантски услуги

Какво е Био земеделие?

Приоритетна област на работа на фондацията е провеждането на политики в областта на биологичното земеделие. Ето най-важните принципи на отделните биологични производства:

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Виж още >>

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това. Запазване и увеличаване на хумуса в почвата.

В биологичното земелие се отдава по-голямо значение на мерките, които стимулират здравето и развитието на съпротивителните сили на културните растения спрямо болести и неприятели. За болест или неприятели говорим само тогава, когато има едностранно намножаване на определен неприятел или болест.

Тук ще намерите разнообразна информация за био семена и посадъчен материал

Виж още >>

Литература