Брошурата издадохме в рамките на проект „Надежда”- производство на биологични зеленчуци, финансиран частично от Католическа епархия Веденсвил, Швейцария. Консултант по време на проекта беше нашият дългогодишен партньор и основател на фондацията – Швейцарският институт по биологично земеделие, Фрик, Швейцария.

Описахме новостите в производството на биологични зеленчуци на открито, опита и натрупаните знания по време на стажовете ни в Швейцария. Отразихме получените резултати при съвместното производство на биологични зеленчуци в България. В рамките на проекта се изпълниха демонстрационни и инвестиционни дейности – в стопанството бе изградена напоителна система с капково напояване и хладилна камера за съхраняване на готовата продукция. Брошурата представя получените резултати, използвани сортове, добиви, болести, неприятели, борбата с тях, биологичните торове и препарати. За първи път се тества и системата за директни доставки до крайни клиенти в София.

Издател: ФБЗ Биоселена, 2011 г., 28 стр.

Автори:Петър Киров, Стоилко Апостолов

Научна редакция на българското издание: доц.д-р Христина Янчева

Можете да поръчате доставка по поща или по куриер тук