Авторите описват изискванията при строителство на нови обори, както и преустройството на съществуващи обори, така че да отговарят на изискванията за биологично производство. Богато илюстрирана с проекти на обори, снимки и примери от практиката. Подходяща за фермери и специалисти по животновъдство, проектанти на сгради за животни.

Автори: Maria Lotter; Dieter Sixt

Издател на оригиналното издание: Bioland Verlags GmbH; Stiftung Oekologie und Landbau

Издател на българското издание: ФБЗ Биоселена

Научен редактор: ст.н.с.д-р. инж. Стефан Станев

Превод Ирена Димитрова; Динко Стратиев

135 стр., 2001 г.

Можете да поръчате доставка на книгата по поща или по куриер тук