Брошурата обобщава актуалните тенденции при отглеждането на зърнено-бобови култури под формата на смесена култура със зърнено-житни и дава препоръки за успешно отглеждане. Описан е основно швейцарският опит, като направихме кратък преглед на отглежданите в България бобови култури в смес с житни.

Отглеждането на смесена култура подобрява значително добивите и подобрява белтъчното съдържание на произведените фуражи. Представя най-успешните комбинации от смесени култури, съобразени с конкретните почвено-климатични условия, предимствата и недостатъците им. Описва подробно факторите, които трябва да се отчитат при избора на подходящи компоненти в смеската, съотношение на смесване, избор на сортове, обработка на почвата, сеитба, регулиране на плевелите, торене, напояване, болести и неприятели и борбата с тях, прибиране, резултати.

Оригинално издание: FiBL, Швейцария, 20 стр., 2017 г.

Автори: Hansueli Dierauer, Maurice Clerc, Daniel Böhler und Matthias Klaiss (от FiBL) и Django Hegglin

Консултанти: Josephine Peigné, ISARA, Lyon, Paul Mäder, FiBL, и Julia Cooper, Newcastle University, UK

Редактор: Gilles Weidmann, FiBL

Издател на българското издание: ФБЗ Биоселена, 20 страници

Това ръководство е преведено на български език и издадено в рамките на проект ОкNet Arable. Електронната версия на ръководството можете да свалите от ТУК.

Хартиено копие можете да поръчате тук