Всичко за биологичният пчелин – от създаването до продажбата на биологичен мед и пчелни продукти. Описани са най-важните стъпки – хранене и грижа за пчелите, борба с болестите, изисквания към кошерите и към мястото на пчелина, водене на документация. Регламентите и наредбите се промениха през последните 10 години, изискванията към био пчеларство си останаха същите.

Издател: ФБЗ Биоселена, 2004 г., 95 стр.

Автори: доц. д-р Пламен Петров; Ст.н.с.д-р Цеко Иванов; Красимир Кунчев

Можете да поръчате книгата по пощата или по куриер тук