Книгата е практическо ръководство, описващо въздействието на плевелите върху културните растения, факторите които влияят на състава им в посевите, принципите на действие при регулирането на плевелите. Дава препоръки за приложение на култиватори, брани и фрези за механично и термично регулиране на плевелите. Данните са получени при изпитването на тези земеделски машини от автора и фондация „Екология и земеделие”.

Автори: Sabine Walter

Издател на оригиналното издание: Stiftung Oekologie und Landbau

Издател на българското издание: ФБЗ Биоселена, 110 страници

Можете да поръчате доставка по поща или по куриер тук