Проектът стартира на 1 януари 2016 год. и приключи на 31 декември 2017 год. Финансира от програма Еразмус + и се изпълнява в партньорство сПро био“ ООД, Македония и Американски земеделски колеж „Perrotis“ – Солун, Гърция.

Целта на проекта е да се обменят добри практики от България, Гърция и Македония в сектор „Медицински и ароматични растения“. Водеща организация са македонските ни колеги, а страната с най-голям опит и с най-развито производство е България. Като резултати на проекта са преведените 4 обучителни и информационни срещи в страните- партньори. Издаден и наръчник за отглеждане на етерично-маслени култури. Наръчникът може да видите тук: