Проектът стартира на 1 януари 2014 год. и приключи на 30 април 2016 год. Финансира се от Норвежката програма за сътрудничество Innovation Norway.

Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво развитие и опазване на околната среда в България чрез използване на възобновяеми енергийни източници като дървесина и соларни панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване. Проектът стимулира използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на мляко в малките и среди ферми в страната.

Постигнатите резултати в края на проекта са :

  • Изградени инсталации от възобновяеми енергийни източници в 3 млечни ферми;
  • 150 фермера и 200 студенти са запознати с добрите практики
  • Направен анализ на икономическата, социалната и екологическата ефективност от въвеждането на енергийно спестяващи системи в млечните ферми
  • Постигнат положителен ефект при качеството на суровото мляко
  • Участия в 10 национални и регионални изложения с над 750 000 посетители, от които 22 000 са проявили интерес към иновацията.
  • Серия открити дни във фермите в Добродан (Троянско), Момино село (Пловдивско) и Цар Калоян (Разградско) представиха иновативна комбинирана инсталация за производство на топла вода от възобновяеми енергийниизточници.

БИОСЕЛЕНА бе съорганизатор на Първата международна конференция „Иновациите в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“, която се състоя на 25 февруари 2016 в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА в Пловдив.

Признание за проекта е наградата за иновации в селското стопанство, връчена по време на международното селскостопанско изложение АГРА 2015.