Проект  “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти EN

Проект “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти EN

Проектът стартира на 1 септември 2017 и е с продължителност две години. Финансира се от Европейската комисия и основните дейности са фокусирани в разработване на учебни помагала и наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти. Проектът се изпълнява в партньорство с 8 организации от страни от Европейския  съюз и международната организация FACE / Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network / http://www.face-network.eu/ . ...

Проект "Енергийна ефективност и подобряване на качеството на млякото в българските млечни стопанства" EN

Проектът стартира на 1 януари 2014 год. и приключи на 30 април 2016 год. Финансира се от Норвежката програма за сътрудничество Innovation Norway . Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво развитие и опазване на околната среда в България чрез използване на възобновяеми енергийни източници като дървесина и соларни панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване. Проектът стимулира използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на мляко в малките и среди ферми в страната. Постиг...
Проект "За Балкана и хората" EN

Проект "За Балкана и хората" EN

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, по-известен под името „За Балкана и хората” стартира на 2 септември 2012 и приключи на 2. октомври 2017 год. Проектът е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Носител е на европе...

Проект „Увеличаване на капацитета на земеделските производители за култивиране на медицински и ароматични растения чрез трансфер на знания и добри практики” EN

Проектът стартира на 1 януари 2016 год. и приключи на 31 декември 2017 год. Финансира от програма Еразмус + и се изпълнява в партньорство с „ Про био“ ООД, Македония и Американски земеделски колеж „ Perrotis “ – Солун, Гърция. Целта на проекта е да се обменят добри практики от България, Гърция и Македония в сектор „Медицински и ароматични растения“. Водеща организация са македонските ни колеги, а страната с най-голям опит и с най-развито производство е България. Като резултати на проекта са преведените 4 обучителни и информационни срещи в страните-...