BEST4SOIL Project

BEST4SOIL Project

The topic of the proposal is to maintain, improve and re-establish soil health in vegetable and field crops. The main target group are growers, advisers, trainers and specialised journalists. The use of the following 4 best practices will be promoted: - Use of compost and organic amendments - Use of green manures / cover crops; including biofumigation - Use of ASD (Anaerobic soil disinfestation) - Use of (bio)solarisation Combined with a sound crop rotation, the 4 best practices will be applied to maintain soil health (compost/organic amendment...
Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз" EN

Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз" EN

Проектът започна в началото на юли 2019 г. и включва информационни и други дейности във връзка с Общата селскостопанска политика на ЕС. Едногодишният проект е съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява от издателската група Икономедиа . Фондация БИОСЕЛЕНА е партньор на Икономедиа с организирането на фермерски пазари в София. За повече информация следете: http://bioferma.org/...