Биологично отглеждане на храстовидни ягодоплодни култури

Биологично отглеждане на храстовидни ягодоплодни култури

Практическо ръководство за производство на висококачествени плодове от храстовидни овощни видове –  малини, къпини, боровинки, касис, френско грозде, немско бодливо грозде. Описва най-подходящите системи за отглеждане с предимства и недостатъци. Проследява основните стъпки при планиране и изграждане на насажденията, съгласно технологията за всяка култура-избор на място, сортове, обезпечаване с хранителни вещества, напояване, регулиране на плевелите, растителна защита, беритба, съхранение . Въпреки, че информацията в ръководството е насочена към хора,...
Защита на растениета от неприятели чрез инсектицидни растения

Защита на растениета от неприятели чрез инсектицидни растения

Брошурата   съдържа практически съвети за събиране, приготвяне и приложение на растени я та за борба с неприятелите по културите. Издирихме и описахме рецепти за приготвяне на отвари, настойки и чайове срещу: листни въшки , колорадски бръмбар и , акари , гъсеници , скакалци , листозавивачки , дървеници , златозадк и , молци . Подходяща е както за начина е щи биофермери, така и за производители със семейни и дворни градини. Издател: ФБЗ Биоселена, 2003 г. , 14 стр. Автори: Доньо Гънчев и Юлиан Димитров Можете да поръчате доставка п...
Земните червеи – архитекти на плодородната почва

Земните червеи – архитекти на плодородната почва

Значение и препоръки за поддържането им в земеделските системи. Техническо ръководство. Днес знаем много за общите таксономични и биологични особености на земните червеи, но знаем относително малко за въздействието им върху почвите, взаимодействието им с другите почвени организми и влиянието на земеделските практики върху техните популации. Това ръководство прави кратък преглед на биологичните и екологичните характеристики на земните червеи и как те помагат на фермерите и дава препоръки за поддържането на тези удивителни същества в почви...
Отглеждане на пчелни семейства в условията на биологично пчеларство

Отглеждане на пчелни семейства в условията на биологично пчеларство

Всичко за биологичният пчелин – от създаването до продажбата на биологичен мед и пчелни продукти. Описани са най-важните стъпки – хранене и грижа за пчелите, борба с болестите, изисквания към кошерите и към мястото на пчелина, водене на документация. Регламентите и наредбите се промениха през последните 10 години, изискванията към био пчеларство си останаха същите. Издател: ФБЗ Биоселена, 2004 г. , 95 стр. Автори: доц. д-р Пламен Петров; Ст.н.с.д-р Цеко Иванов; Красимир Кунчев Можете да поръчате книгата по пощата или по куриер тук ...
Производство на биологични зеленчуци на открито

Производство на биологични зеленчуци на открито

 Брошурата издадохме в рамките на проект „Надежда”- производство на биологични зеленчуци, финансиран частично от Католическа епархия Веденсвил, Швейцария. Консултант по време на проекта беше нашият дългогодишен партньор и основател на фондацията - Швейцарският институт по биологично земеделие, Фрик, Швейцария. О пис ахме новостите в производството на биологични зеленчуци на открито , опита и натрупаните знания по време на стажовете ни в Швейцария . Отразихме получените  резултати при съвместното производство на биологични зеленчуци в ...
Регулиране на плевелите по нехимически път

Регулиране на плевелите по нехимически път

Книга та е практическо ръководство, опис ващо въздействието на плевелите върху културните растения, факторите които влияят на състава им в посевите, принципите на действие при регулирането на плевелите. Дава препоръки за приложение на култиватори, брани и фрези за механично и термично регулиране на плевелите. Данните са получени при изпитването на тези земеделски машини от автора и фондация „Екология и земеделие” . Автори: Sabine Walter Издател на оригиналното издание : Stiftung Oekologie und Landbau Издател на българското из...
Регулиране на плевелите по нехимически път

Регулиране на плевелите по нехимически път

Книга та е практическо ръководство, опис ващо въздействието на плевелите върху културните растения, факторите които влияят на състава им в посевите, принципите на действие при регулирането на плевелите. Дава препоръки за приложение на култиватори, брани и фрези за механично и термично регулиране на плевелите. Данните са получени при изпитването на тези земеделски машини от автора и фондация „Екология и земеделие” . Автори: Sabine Walter Издател на оригиналното издание : Stiftung Oekologie und Landbau Издател на българското из...
Свободно отглеждане на млечни крави - обори и дворчета за разходка

Свободно отглеждане на млечни крави - обори и дворчета за разходка

Авторите описват изискванията при строителство на нови обори, както и преустройств ото на съществуващи обори, така че да отговарят на изискванията за биологично производство. Богато илюстрирана с проекти на обори, снимки и примери от практиката. Подходяща за фермери и специалисти по животновъдство, проектанти на сгради за животни. Автори: Maria Lotter ; Dieter Sixt Издател на оригиналното издание : Bioland Verlags GmbH ; Stiftung Oekologie und Landbau Издател на българското издание: ФБЗ Биоселена Научен редак...
Успешно отглеждане на зърнено-бобови в смесена култура със зърнено житни

Успешно отглеждане на зърнено-бобови в смесена култура със зърнено житни

Брошурата о бобщава актуалните тенденции при отглеждането на зърнено-бобови култури под формата на смесена култура със зърнено-житни и дава препоръки за успешно отглеждане. Описан е основно швейцарският опит, като направихме кратък преглед на отглежданите в България бобови култури в смес с житни. О тглеждането на смесена култура подобрява значително добивите и подобрява белтъчното съдържание на произведените фуражи. П редстав я най-успешните комбинации от смесени култури, съобразени с конкретните почвено-климатични условия, предимствата ...