НАШАТА МИСИЯ Е ДА ПОДПОМОГНЕМ РАЗВИТИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО:

 • Предоставяме специализирани услуги на биологичните фермери

 • Популяризираме биологичните продукти сред консуматорите

 • Участваме активно в разработване на национално законодателство и мерки за подпомагане на биологичното земеделие

Дейности

 • Технически консултации и трансфер на know – how в биологичните ферми

 • Публикуване на специализирана литература;

 • Съвместно с Министерството на земеделието и продоволствието организираме Национален Празник на Биологичното Земеделие – основно годишно събитие за популяризиране на биологичните храни сред българския потребител.

 • Нашият Център за професионално обучение е лицензиран от НАПОО и предлага обучение по Агроекология и Биологично земеделие;

 • Подготовка на ферми и преработвателни предприятия за биологична сертификация

 • Съвместно с наши партньори разработваме и предлагаме на българския пазар “моделни” биологични продукти (кисело мляко, сирене, мед, плодове и зеленчуци)

 • Консултации по планиране и управление на стопанството (бизнес планове);

 • Експертно участие в разработването на национално законодателство (Наредба 22 и 35 на МЗГ; Мярка 1.3 на Програма САПАРД; Национален план за развитие на биологичното земеделие 2006-2013; Национална Агро-екологична програма на България 2007 – 2013 г.)

Екип на ФБЗ Биоселена

Д-р Стоилко Апостолов
Д-р Стоилко АпостоловУправител