„Съхранение и използване на оборския тор: компостиране, преценка на качеството на компота и екологосъобразното му използване“ е темата на семинара, който Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Националната служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис  /ТОО/ – Габрово) организират онлайн на 25 ноември 2021, четвъртък, от 14 до 16 часа.

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните изисквания към земеделските стопани за правилното съхранение и използване на оборския тор в стопанствата.

През втората част на семинара участниците ще се запознаят с проекта Best4Soil по програма Хоризонт 2020 на ЕС и по-специално със създадената по проекта мрежа от земеделски стопани, консултанти, обучители и изследователи за споделяне на знания и добри практики за добро управление на почвеното плодородие и намаляване на болестите в почвата. Ще бъдат демонстрирани различни технологии за компостиране, приложението и предимствата на компоста.

На участниците в семинара ще бъдат представени и условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитето малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/45VdoAsi521oAB4E8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94491307851

ID за семинара: 944 9130 7851

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Даниел Денчев /координатор на ТОО – Габрово на НССЗ/, тел: 0885 848 822, имейл: gabrovo.m@naas.government.bg

 

 Вижте подробната програма.