Проектът стартира на 1 септември 2017 и е с продължителност две години. Финансира се от Европейската комисия и основните дейности са фокусирани в разработване на учебни помагала и наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти. Проектът се изпълнява в партньорство с 8 организации от страни от Европейския съюз и международната организация FACE /Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network/ http://www.face-network.eu/.