Проект  “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти

Проект “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти

Проектът стартира на 1 септември 2017 и е с продължителност две години. Финансира се от Европейската комисия и основните дейности са фокусирани в разработване на учебни помагала и наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти. Проектът се изпълнява в партньорство с 8 организации от страни от Европейския  съюз и международната организация FACE / Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network / http://www.face-network.eu/ . ...

Проект "Енергийна ефективност и подобряване на качеството на млякото в българските млечни стопанства"

Проектът стартира на 1 януари 2014 год. и приключи на 30 април 2016 год. Финансира се от Норвежката програма за сътрудничество Innovation Norway . Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво развитие и опазване на околната среда в България чрез използване на възобновяеми енергийни източници като дървесина и соларни панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване. Проектът стимулира използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на мляко в малките и среди ферми в страната. Постиг...
Проект "За Балкана и хората"

Проект "За Балкана и хората"

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, по-известен под името „За Балкана и хората” стартира на 2 септември 2012 и приключи на 2. октомври 2017 год. Проектът е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Носител е на европе...

Проект „Увеличаване на капацитета на земеделските производители за култивиране на медицински и ароматични растения чрез трансфер на знания и добри практики”

Проектът стартира на 1 януари 2016 год. и приключи на 31 декември 2017 год. Финансира от програма Еразмус + и се изпълнява в партньорство с „ Про био“ ООД, Македония и Американски земеделски колеж „ Perrotis “ – Солун, Гърция. Целта на проекта е да се обменят добри практики от България, Гърция и Македония в сектор „Медицински и ароматични растения“. Водеща организация са македонските ни колеги, а страната с най-голям опит и с най-развито производство е България. Като резултати на проекта са преведените 4 обучителни и информационни срещи в страните-...