Целта на проекта BEST4SOIL е поддържане, подобряване и възстановяване здравето на почвата при зеленчукови и полски култури. Изпълнява се в 20 държави. Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти. Проектът ще популяризира прилагането на следните 4 добри практики:
– Използване на компост и органични подобрители
– Използване на култури за зелено торене / покривни култури; включително биофумигация
– Използване на АОП (анаеробно обеззаразяване на почвата)
– Използване на (био) соларизация

В комбинация с добри сеитбообращения 4-те добри практики ще бъдат приложени за поддържане на здравето на почвата (компост / органични подобрители и култури за зелено торене/ покривни култури – превантивно) и за възстановяване здравето на почвата (АОП и (био) соларизация – лечебно).

Трансферът на знания се основава на 4 средства за комуникация:
– Бази данни
– Видеоклипове
– Информационни брошури
– „Пътуващи изложения“

2 бази данни ще предоставят важна информация за взаимодействието между гостоприемници и болести: едната ще е за състоянието на гостоприемници и патогени, а другата ще е за състоянието на гостоприемници и нематоди. Те ще служат на практикуващите (производители и консултанти) за планиране на оптимални сеитбообращения и най-ефективно използване на култури за зелено торене/покривни култури. Двете бази данни ще бъдат преведени на 11-те официални езика на ЕС.

20 видеоклипа ще се използват за обяснение на концепцията за здравето на почвата и 4-те добри практики за практикуващите. Те са по-лесни за разбиране от написаното в информационните брошури. Те също ще бъдат преведени на 11-те езика на ЕС като базите данни и ще бъдат достъпни и за мобилни устройства (смартфони, таблети).

Информационните брошури ще съдържат по-подробна информация за 4-те метода за консултанти, журналисти, преподаватели и изследователи. Те също ще бъдат преведени на официалните езици на ЕС като базите данни и видеоклиповете.