Проектът започна в началото на юли 2019 г. и включва информационни и други дейности във връзка с Общата селскостопанска политика на ЕС.
Едногодишният проект е съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява от издателската група Икономедиа.

Фондация БИОСЕЛЕНА е партньор на Икономедиа с организирането на фермерски пазари в София.

За повече информация следете: http://bioferma.org/