Бъдещето на фермерските пазари в София

Бъдещето на фермерските пазари в София

В началото на 2022 година фондация БИОСЕЛЕНА започна изпълнението на новият си проект „Бъдещето на фермерските пазари в София”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2021. В продължение на 5 години, фондацията организира фермерски пазар  „Произведено във фермата” пред  сградата на Министерство на земеделието в София. В процеса на провеждането на пазара установихме, че има голям интерес към подобни събития на територията на столицата. От друга страна стана ясно, че са налице съществени затруднения и проблеми при ...
Проект  BEST4SOIL

Проект BEST4SOIL

Целта на проекта BEST4SOIL е поддържане, подобряване и възстановяване здравето на почвата при зеленчукови и полски култури. Изпълнява се в 20 държави. Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти. Проектът ще популяризира прилагането на следните 4 добри практики: - Използване на компост и органични подобрители - Използване на култури за зелено торене / покривни култури; включително биофумигация - Използване на АОП (анаеробно обеззаразяване на почвата) - Използване на (био) соларизация В комбинация с добр...
Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"

Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"

Проектът започна в началото на юли 2019 г. и включва информационни и други дейности във връзка с Общата селскостопанска политика на ЕС. Едногодишният проект е съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява от издателската група Икономедиа . Фондация БИОСЕЛЕНА е партньор на Икономедиа с организирането на фермерски пазари в София. За повече информация следете: http://bioferma.org/...