Кметът на София да утвърди единни специфични изисквания и правила за провеждане на фермерски пазари на територията на Столична община, с което да се гарантира качеството и безопасността на фермерските пазари.

Това бе общото виждане на участниците в семинара „Фермерските пазари – настояще и бъдеще“, организиран от Фондация БИОСЕЛЕНА в рамките на проект, изпълняван по Програма Европа на Столична община.

За 9 години на територията на столицата има 2 фермерски пазара, които функционират постоянно и успешно, а на територията на страната са около десетина. Междувременно от 2012 до 2020 година фермерските пазари в Унгария са се увеличили трикратно, достигайки 117 в цялата страна.

Сред основните препоръки на експерти от БИОСЕЛЕНА, Хранкооп, фермери, представители на софийски общини и общински администрации, за да могат фермерските пазари да функционират по-лесно, са:
– да има ясно разграничение на фермерските пазари от другите видове търговски дейности
– да има сигурност и предвидимост за организаторите – срокът на разрешението за организиране на фермерски пазари да бъде за период от минимум 6 години. Сега разрешителните се издават от общината година за година, а за да стане едно място разпознаваемо и да спечели постоянни клиенти са необходими минимум 3 години.

За това са нужни минимални допълнения към Наредбата за пазарите на територията на Столична община от Столичния общински съвет. Сред предложенията е и утвърдените фермерски пазари да бъдат включени като обекти с културно, социално и туристическо значение за София.

Много важно е и уеднаквяването на практиките в различните райони по отношение на издаването на разрешения за ползване на общински терени (тротоари, паркове, площади, улици и др.), като се направи ясно разграничение между фермерски пазари и друг тип събития.

Паркирането също е проблем за участниците във фермерските пазари. Организаторите настояват Центърът за градска мобилност да предостави възможност за заявяване и заплащане на паркоместа за временно ползване от участниците във фермерските пазари, както и да се преразгледат начините на стопанисване на паркингите към общинските пазари в момента като те да обслужват приоритетно наемателите и клиентите.

Осигуряването на финансиране за провеждането на фермерски пазари чрез различни програми на общината пък могат да доведат до по-сериозно представяне на производители, е мнението на БИОСЕЛЕНА и Хранкооп.

Проектът е насочен към фермерските пазари на територията на Столична община. БИОСЕЛЕНА и Хранооп се надяват правилата за организирането на фермерските пазари да бъдат възприети и на национално ниво.

Медийни партньори на семинара са Агро ТВ и в. „Български фермер”.

Вижте филм по темата, направен по проекта:

 

Вижте репортаж от събитието:

Допълнителни материали:
*Анализ на ситуацията
*Промени в Наредбата за организирането на фермерски пазари
* Презентация за идеи за правила на фермерските пазари

 

Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА изпълнява проекта „Бъдещето на фермерските пазари в София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2021, като мненията и/ или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.