Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира онлайн обучение по агроекология на 10, 11 и 12 май 2022.

За курса са необходими следните документи:

  • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно, висше)
  • Снимка паспортен формат (на хартия или файл)
  • Попълнено заявление по образец
  • Бележка за медицински преглед
  • Такса 120 лева

 

За контакти:
Петя Пенчева
headoffice@bioselena.com
0884296619