Новини2018-02-18T09:10:30+02:00

Онлайн обучение по агроекология

04.05.2022|

Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира онлайн обучение по агроекология на 10, 11 и 12 май 2022. За курса са необходими следните [...]

Предложение: Фермерските пазари да се провеждат по единни изисквания

14.04.2022|

Кметът на София да утвърди единни специфични изисквания и правила за провеждане на фермерски пазари на територията на Столична община, с което да се гарантира качеството и [...]

Фермерските пазари: по какви правила да се провеждат

13.04.2022|

Проект, изпълняван от Фондация БИОСЕЛЕНА, подготви правила за провеждането на фермерски пазари Столична община може с минимални промени в нормативната уредба и с по-активно включване на своите [...]

Много успешна Национална Конференция БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ

15.03.2022|

След едногодишно прекъсване международното земеделско изложение АГРА се проведе отново. Фондация БИОСЕЛЕНА заедно с Българска Асоциация Биопродукти и Министерство на земеделието организира за седми пореден път Национала [...]

ИФОАМ за войната в Украйна и продоволствената сигурност

03.03.2022|

Европейското движение за биологично земеделие (IFOAM) изразява своята солидарност с всички хора в Украйна, с нашите приятели, които живеят, работят и произвеждат храни в Украйна, с тези [...]