Това са само част от индикаторите, заложени в Стратегията „От фермата до трапезата“. Има ли шанс България да изпълни тези индикатори?

Отговорът на този въпрос е труден и не се крие само в субсидиите, които ще бъдат отпуснати на фермерите. Нужни са знания, както и прилагане на вече изпробвани и работещи модели.  Стъпка по стъпка, по групи култури.

Ние от Фондация Биоселена заедно с още 20 партньори от ЕС работим от една  година по създаването на европейска платформа Best4Soil (https://www.best4soil.eu/) , която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.

Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти. Платформата популяризира прилагането на следните 4 добри практики:

  • Използване на компост и органични подобрители;
  • Използване на култури за зелено торене / покривни култури, включително биофумигация;
  • Използване на АОП (анаеробно обеззаразяване на почвата);
    Използване на (био) соларизация.

Трансферът на знания се основава на 4 средства за комуникация:

  • Бази данни;
  • Видеоклипове;
  • Информационни брошури;
  •  „Пътуващи изложения“.

Две бази данни предоставят важна информация за взаимодействието между гостоприемници и болести: едната е за взаимодействието гостоприемници / патогени, а другата е за взаимодействието гостоприемници  / нематоди. Тези бази данни са разработени така, че да послужат на практикуващите (фермери и консултанти) за планиране на оптимални сеитбообращения и най-ефективно използване на културите за зелено торене/покривни култури. Двете бази данни са преведени на 11-те официални езика на ЕС.

20 видеоклипа се използват за обяснение на концепцията за здравето на почвата и 4-те добри практики за практикуващите. Те са по-лесни за разбиране от написаното в информационните брошури. Те също са преведени на 11-те езика на ЕС като базите данни и са достъпни и за мобилни устройства (смартфони, таблети).

Информационните брошури съдържат по-подробна информация за 4-те метода за консултанти, журналисти, преподаватели и изследователи. Те също ще са преведени на официалните езици на ЕС като базите данни и видеоклиповете.