Европейски проект работи за промяна

Ние от Фондация Биоселена, като част от eвропейския проект Liveseed работим за подобряване на системата за предлагане и използване на био семена и посадъчен материал в България.

Съзнаваме, че на фона на всички предизвикателства с нормативната уредба, субсидирането и био регистъра  на българските био фермери едва ли им е до био семена. Но темата е важна – от една страна за ефективното производство във фермата, по-малко болести и неприятели и в същото време за доверието на потребителите. Био фермерите са длъжни да използват биологични семена и посадъчен материал, когато са налични в националната база данни. Когато няма налични био семена био фермерите могат да поискат разрешение да използват нетретирани конвенционални семена. Много от тях използват собствени семена, произведени във фермата.

За съжаление националната база данни за био семена продължава да бъде само един файл в ексел, в който са качени само трима производители на семена и посадъчен материал. Докато базата данни не заработи и не стане интерактивна, с възможности за лесно и бързо използване ситуацията ще продължава да бъде трудна. Разрешенията за използване на нетретирани конвенционални семена, които контролиращите лица издават всяка година са в огромни количества и няма изгледи тази тенденция да са промени скоро.

През това време ние от Биоселена заедно с най-активните български организации, ангажирани по проекта Liveseed продължаваме да подготвяме материали, които да бъдат полезни за всички био производители. Както за тези, които купуват и използват сертифицирани био семена, както и за тези, които използват собствени био семена, произведени в стопанството.

С ИЗК Марица подготвяме 4 наръчника за производство на био семена от грах, фасул, зеле и картофи. Съвместно с ИЗК Марица и Опора Заден подготвихме информационна брошура с аргументи защо е добре да използвате био семена. Заедно е екип на проекта от ИФОАМ подготвихме на български език Ръководство за подобряване на използването на био семена в ЕС.

Всички тези материали можете да намерите на тази страница:
https://bit.ly/2yCy3JS

Ако не знаете, че можете да обеззаразите от спорите на главнята собствените си семена от пшеница: ето тук можете да видите как го прави един био фермер от Нидерландия. Както и още много други интересни видеа на различни теми. Заедно с Биосем ООД ще подготвим и ще публикуваме видеа със съвети как да си произведете качествени собствени семена от домати и пипер за собствена употреба. Всичко това можете да намерите в специалната секция на нашия YouTube канал:
https://cutt.ly/Ayc7KIC

За проекта
 Проектът LIVESEED работи по темата „Биологично отглеждане – повишаване на конкурентоспособността на отраслите на биологичното животновъдство и растениевъдство”. Целта му е подобряване на устойчивостта , производителността и конкурентоспособността на биологичния сектор чрез стимулиране на производството на биологични култури, разработване на нови технологии, разнообразяване на сортовия състав, подходящ за биологичното земеделие и стопанствата с малки вложения на външни ресурси при различните климатични условия на Европа, както и хармонизиране на европейското законодателство по отношение на биологичните семена.

Фондация Биоселена е партньор в консорциум от 23 организации и изследователски институти от европейски страни. Координатор на проекта е IFOAM EU Group, Белгия.

Проектът започна на 1 юни 2017 и ще приключи на 31 май 2021.

Вижте един от резултатите по проекта: инструменти за практиката.
Как да бъде подобрена ситуацията в България, приносът на Биоселена.