Структура и екип на Фондация Биоселена

Управителен Съвет:

  1. Димитър Ненков – член
  2. Красимир Русев – член
  3. Орлин Радев – член
  4. Петър Бъчваров – член
  5. Стоилко Апостолов – член и управител на Фондацията
  6. Иржи Урбан – представител на учредителя FiBL, в УС по пълномощия

 

Контролен съвет:

  1. Илиана Тодорова
  2. Иванка Иванова