ПАРТНЬОРИ НА ФОНДАЦИЯ БИОСЕЛЕНА:

FiBL Изследователски институт по биологично земеделиеШвейцария 

Министерство на земеделието и хранитеhttp://www.mzh.government.bg/mzh/bg/

IFOAM- Международната организация на биологичните движенияhttps://www.ifoam.bio/

Българска асоциация Биопродуктиhttp://bgbio.org/

Аграрен университет- гр. Пловдив http://www.au-plovdiv.bg/

Тракийски университет- гр. Стара Загораhttp://uni-sz.bg/

Софийски университет „Свети Климент Охридски” https://www.uni-sofia.bg/

Институт по планинско земеделие и животновъдство, Троян http://www.rimsa.eu/

Институт по генетични растителни ресурси „К.Малков”, Садово http://ipgrbg.com/

Институт по земеделие, Карнобатhttp://www.iz-karnobat.com/

Българско дружество за защита на птиците http://bspb.org/

Българска фондация „Биоразнообразие“ http://bbf.biodiversity.bg/

Асоциация на парковете в България http://parks.bg/

WWF- Дунавско-карпатска програма http://www.wwf.bg/about_wwf/wwfdcp/

Община Карлово http://www.karlovo.bg/

Община Троян http://www.troyan.bg/

REDD– Швейцария http://redd.pro

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството http://iasrj.eu/

Национална сдружение „Планинско мляко“

Българска агенция по безопасност на храните http://www.babh.government.bg/

Норвежка програма за сътрудничество и развитие- Иновация Норвегияhttp://www.innovasjonnorge.no/en/start-page

Норвежко кралско дружество за сътрудничество- Норгес Вел https://norgesvel.com/home/

Балкански институт за труда и социалната политика http://bilsp.org/

Pro Natura – Швейцария https://www.pronatura.ch/de

SVS Швейцария https://www.svs.ch/

Развъдна асоциация за местни автохтонни породи овце

Столичен център за работа с деца http://www.stcrd.com/

Savoirfaire et découverte асоциация за биологично земеделие, Франция http://www.lesavoirfaire.fr/

Земеделска камара на департамент Drôme, Франция

FACE – Европейската мрежа на фермерските и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти https://www.face-network.eu/

Про- Био – Македония

Slow Food Vodno Македония

Фондация „Българска месна традиция”

Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” , Сопот http://www.pgzaimov.com/

Немска он- лайн платформа за търговия с биологични суровини и продуктиhttp://www.o-tx.com/

Регионална библиотека „Априлов- Палаузов”- гр. Габрово http://libgabrovo.com/

Туристическо дружество „Луи Айер”- Свищов

Институт по агростратегии и иновации http://www.agroinnovations.bg/

Фондация „Информация и природозащита” http://ecologybg.com

ХРАНКООП- София http://www.hrankoop.com

Стопанска академия „Димитър Ценов”- гр. Свищов https://www.uni-svishtov.bg/