Нашият екип

Петър Киров
Петър КировКонсултант растениевъдство, икономика и планиране
Петър Киров работи от 2000 г. в БИОСЕЛЕНА като консултант по растениевъдство, бизнес план, кредитиране. По професия е инженер-агроном, завършил „Висш селскостопански институт”, Пловдив, „Лозаро-градинарски факултет”. Има и допълнителни квалификации като икономист-мениджър и учител по агрономическите дисциплини, придобити във „Свободен факултет” на същия институт. Специализирал е биологично производство на зеленчуци и директни доставки в кооператив „Агрико”- Базел, Швейцария.
Д-р Стоилко Апостолов
Д-р Стоилко АпостоловУправител и член на Управителния съвет на БИОСЕЛЕНА
Стоилко Апостолов е завършил ветеринарна медицина през 1994 г. Работи във фондацията от основаването й през 1996 г. Има множество специализации и допълнителни квалификации по разработване, планиране и изпълнение на проекти, управление на НПО, биологично производство и преработка, маркетинг, качество и безопасност на храните и др. Член е на Комитета за наблюдение на ПРСР 2007-2013, член на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 със съвещателен глас. От 1996 г. активно се занимава с политиките за развитие на земеделието и селските райони в България и в Европа.
Елисавета Пъндева
Елисавета ПъндеваФинансов мениджър
Елисавета Пъндева е завършила аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство гр. София. От 1995 год. работи по проекти в областта на биологичното земеделие. Във фондацията е от основаването й през 1996 г.Има специализации по биологично земеделие В Швейцария , разработване и управление на проекти, управление и финансиране на НПО, социално предприемачество, безопасност на труда.
Тенчо Христов
Тенчо ХристовРъководител консултантска служба
Тенчо Христов е завършил зооинженерния факултет на Тракийски университет в Стара Загора. В началото на 2000 г., след приключване на практикантската си програма в Баден-Вюртемберг, Германия започва работа във ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” като консултант по биологично земеделие с акцент животновъдство. Преминал е индивидиално обучение при известни специалисти на института FiBL, Швейцария. В последствие специализира и работи в областта на преработка и директна продажба на животинска продукция във фермата.
Ива Тончева
Ива ТончеваПР & комуникации
Ива Тончева е завършила журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.
Има дългогодишна журналистическа практика в Българската телеграфна агенция и Българската редакция на Би Би Си. От 2009 година работи като ПР и комуникационен експерт по проекти в ключови за България сфери: устойчиво развитие, съдебна реформа, социално включване, опазване на природата, биологично земеделие.
Петя Пенчева
Петя ПенчеваОбща администрация, координация проекти
Петя Пенчева е дипломиран инженер – агроном със специалност „Лозаро-градинарство“ в Аграрен Университет – Пловдив и магистър по Финансов мениджмънт от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. Работи в Биоселена от 2006 година.
Николай Тихов
Николай ТиховКонсултант по растениевъдство и биологично пчеларство. Директор на Център за професионално обучение към ФБЗ «Биоселена»
Николай Тихов е агроном, завършил Аграрният университет в гр. Пловдив, специалност «Лозаро-градинарство». Работи във Фондация Биоселена от 2003 година като консултант по растениевъдство и биологично пчеларство. Ръководител на Центъра за професионално обучение към ФБЗ Биоселена от неговото лицензиране през 2003 година. Има допълнителни квалификации по Биологично земеделие и растителна защита на храстовидни ягодоплодни култури и биологично пчеларство в Швейцария.