Земеделските производители се нуждаят от достъп до подходящи биологични семена, но в Европа има недостиг на био семена с високо качество. Проектът LIVESEED, финансиран от ЕС, търси решение, като разработи нова стратегия за качеството на биологичните семена, общоевропейска база данни за семена и устойчиви техники за производството им, насочени към специфични условия за отглеждането им. Чрез засилване на биологичното земеделие в ЕС, тези резултати ще бъдат от полза за всички.

Проектът LIVESEED, финансиран от ЕС, започнал през 2017 г., в който и Фондация БИОСЕЛЕНА участва, и търси решение на проблема с наличността и качеството на биологичните семена от различни аспекти: от пазара до регулациите.

„Искахме например да разберем колко прозрачен е пазарът“, обяснява координаторът на проекта Агнес Бружик от Европейския офис на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM EU). „Какво е в момента предлагането и търсенето на биологични семена в ЕС? И какво е това, което влияе върху земеделските производители, когато решават да използват или не дадени био семена? “

Проектът, който събра експерти от 18 европейски държави, искаше също така да проучи функционалността на съществуващите национални бази данни за наличността на биологични семена и да оцени най-добрите практики както в политиките на ЕС, така и в националните политики в отделните държави. Фермерите се нуждаят от богат избор от адаптирани към местните условия биологични сортове и затова проектът цели да намери начини за подобряване на наличността на биологични сортове със специфични черти като толерантност към стрес или устойчивост срещу вредители и болести.

Предприемане на биологични действия
Амбициозният проект си поставя за цел да постигне целите си чрез над 60 подзадачи. Те включват събиране на първите по рода си данни за предлагането и търсенето на биосемена в Европа и изграждането на база данни на ниво в ЕС. Това позволява на доставчиците на семена да въвеждат оферти за семена в други национални бази данни по лесен начин. Консултирани са над 800 биологични фермери по различни аспекти и LIVESEED успешно разшири онлайн платформата Organic Farm Knowledge със специален раздел за семената и отглеждането им.

„Също така разработваме нова стратегия за здравето на биологичните семена, както и пътна карта за използване на 100% биологични семена до 2036 г.“, казва Брузик. „Тази стратегия ще вземе предвид условията за производство на семена и ще разгледа зрелостта на семената, микробиома им, както и ефекта от санитарната обработка на био семената.“ Екипът на проекта също така разработва нови модели за изпитване на нови сортове в стопанствата, за да подобри тестването на биологични сортове от самите фермери в техните местни условия.

В допълнение към новите материали за производство, друг иновативен аспект на LIVESEED е това, което се определя като системна концепция за селекция и производство на семена. „Това подтиква общността на производителите на био семена да погледне отвъд веригата на създаване на стойност и да включи биологичното отглеждане в по-широки цели за устойчиво развитие“, отбелязва Брузик. „Следващите стъпки ще бъдат разбиването на концепцията на оперативни цели и след това прилагането ѝ.“

Постигане на целите за развитие на био земеделието
LIVESEED ще помогне на фермерите да постигнат амбициозните европейски цели. До 2030 г. около 25% от земеделските земи в ЕС трябва да се използват за биологично земеделие. „За фермерите ползите от този проект включват подобрен достъп до по-широк набор от висококачествени семена, подобрени знания за производството им и способността да се тестват нови или обещаващи сортове в техните климатични условия“, добавя Брузик. „Новите материали за селекция и размножаване на семена, разработени по проекти като LIVESEED спомагат за намаляване на зависимостта от обработки на семената със синтетични препарати поради отглеждането на сортове, устойчиви на болести, пренасяни от семената и от почвата. Това в замяна позволява по-безопасно екологично производство. “

По-голямо разнообразие от биологични сортове, адаптирани към местните и климатични условия, спомага за разнообразяване на производството чрез сеитбообръщение и дава устойчивост на биологичните ферми срещу неблагоприятните последици от изменението на климата.

Екипът на проекта също така допринесе за новите регулации на биологичното производство  на ЕС, като предостави становища и информация чрез консултации с Европейската комисия. Основен акцент тук е върху въвеждането на нови видове биологични растителни репродуктивни материали. „Комисията планира да установи критерии за описание на характеристиките на тези биологични сортове и да определи условията за тяхното производство и маркетинг“, казва Брузик. „LIVESEED предостави положителен списък на земеделски култури за разглеждане.“

Вижте повече за проекта LIVESEED