Запознайте се с позицията на FACE Network, Европейска мрежа на производителите на фермерско и занаятчийско сирене и млечни продукти за етикетирането на хранителната стойност отпред на опаковката. Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА подкрепя подицията на FACE: настояваме за дерогация за фермерски и занаятчийски храни

В рамките на стратегията „От фермата до трапезата“ Европейската комисия ще въведе задължително етикетиране на хранителната стойност отпред на опаковката. В момента се работи върху това каква система да се избере за уникалния вид етикетиране в цяла Европа.

Възможностите са следните:
Изглежда, че Nutri Score (крайната дясна колона) е предпочитаният вариант в този момент.
FACE допринесе с документи за позиция за всички различни кръгове на консултациите:

23 декември 2020 г. – 04 февруари 2021 г. > първа консултация от Комисията на ЕС
15 ноември 2021 г. – 09 януари 2022 г. > консултация от EFSA
13 декември 2021 г. – 07 март 2022 г. > втора консултация от Комисията на ЕС

Предстояща стъпка: Окончателното решение на Комисията е планирано за четвъртото тримесечие на 2022 г.
Последният документ с позиция на FACEnetwork, изготвен съвместно с Тон Баарс и изпратен до EFSA и Комисията през януари/февруари, вече е публикуван на уебсайта на FACE.

Ето го и на български.

Важно е да се информират потребителите за хранителните профили на ултрапреработените храни, но това не е от значение за нашите (фермерски и занаятчийски) продукти, които са претърпели само минимална преработка.
Научните изследвания показват значението на матрицата „сурово мляко“, която влияе положително върху въздействието на наситените мазнини.
Действащият регламент на ЕС предвижда дерогация за нашите фермерски и занаятчийски продукти, тъй като местните храни се произвеждат и доставят в малки количества, обикновено директно до краен клиент. (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011, приложение V, № 19)

В заключение:
Ние се присъединяваме към настояването на FACEnetwork за дерогация от „етикетирането на хранителната стойност отпред на опаковката“ (NutriScore) за фермерски и занаятчийски храни!
Смятаме, че за страни като България, където потребителската култура все още е в ранен етап на формиране, въвеждането на такъв тип „опростена“ система за обявяване на хранителна стойност на храните ще доведе до големи щети за местни, занаятчийски и традиционни храни с малка или нулева преработка и без хранителни добавки. Реален е риска традиционно фермерско кисело мляко, произведено от пълномаслено свежо мляко и българска закваска да получи много по-лоша оценка (Nutri Score) от индустриално кисело мляко, произведено от обезмаслено, центрофугирано и стабилизирано мляко с добавки, сгъстители и т.н.