Изключително полезен семинар за всички фермери, които искат да бъдат успешни!
„Добрите практики за здравето на почвите в Европа“: онлайн семинар за фермери по проекта „Best4Soil„: 18 и 19 ноември 2020! Участието е безплатно!

Почвата е най-важният ресурс, който ние като фермери имаме на разположение. Колкото по-здрава е почвата ни, толкова по-добра ще бъде нашата реколта. Това означава по-високи добиви, по-малко загуби, по-малко оперативни ресурси, по-ниски разходи. Това е истинският фактор за успех. Нашата цел трябва да бъде да запазим почвата си плодородна и здрава за следващите поколения – и в същото време да бъдем икономически успешни. Много малки и големи ферми вече показват как става това. И сега, когато работата на полето намалява, е подходящ момент за обмяна на опит.

Искаме да съберем заедно практиканти в земеделието и експерти около (виртуална) маса и да обсъдим някои от успешните методи за здрави почви. Можете лесно да се присъедините към нас и да разберете как да направите фермата си годна за бъдещето!

Регистрирайте се тук:

https://hopin.to/events/online-regional-workshops-best-practices-for-soil-health-in-europe-facd3b85-3004-4ae2-af60-cd4bb43a9c62

Очакват Ви следните теми:

✅сеитбообращения

✅междинни култури

✅ зелено торене

✅ компост

✅почвени добавки

✅ биофумигация

✅ (Био) соларизация

✅ Анаеробно обеззаразяване на почвата

Вижте пълната програма.

Практикантите в земеделието ще говорят за личния си опит и всеки участник ще има възможност да задава въпроси и да се включи в дискусията. Целта е обмяна на опит и запознаване с успешни методи, които след това могат да бъдат внедрени във вашата собствена ферма.

За по-здрави почви и по-добра реколта.
За нас и следващите поколения!
Ще се видим онлайн на 18 и 19 ноември.

Целта на проекта BEST4SOIL е поддържане, подобряване и възстановяване здравето на почвата при зеленчукови и полски култури. Изпълнява се в 20 държави с финансовата подкрепа на ЕС. В България дейностите се изпълняват от Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА.
Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти.

Повече ТУК.