Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите, Българска Асоциация БИОПРОДУКТИ и АГРО ТВ организират международна конференция, посветена на успехите и проблемите на българското био земеделие: 20 февруари 2020 г., Пловдив, по време на Международното селскостопанско изложение АГРА 2020!

Шестото издание на конференцията се организира със специалната подкрепа на Посолството на Нидерландия в България.

Изминалата 2019 година беше много интензивна година за българския БИО сектор: започна с протести на био производителите; последваха кадрови промени в Министерството; променена беше нормативната база, беше публикуван Национален план за действие за развитие на био земеделието до 2027 година и завърши с одит от Европейската комисия. След няколко поредни години на липса на средства за подпомагане на био производството от 2020 година се очаква да бъде отворен нов прием за подпомагане на био производители с допълнителни условия и ограничения. В същото време Европейската комисия подготви и прие нов регламент за биологичното производство, който влиза в сила на 1 януари 2021 год. Екипи от учени заедно с бизнеса и с финансиране от ЕК търсят решения за „спорните“ практики и вложения в био производството – например използването на медни препарати за растителна защита, използването на нитрати и нитрити при производството на колбаси и др.

На конференцията ще бъдат обсъждани новостите в законодателството и правилата за подпомагане на българските био производители, както и последните резултати от научни изпитвания в био ферми. Специално внимание ще бъде отделено на „историята на успеха“ на най-добрите български био марки.

По време на конференцията ще бъде представен проектът „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“, изпълняван от АГРО ТВ в партньорство с www.agro.bg и списание АгроКомпас и с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Предвижда се информация и дискусии по подкрепата, която био производителите получават по линия на ОСП, добри практики, нови продукти и възможности за реализация на продукцията.

Нидерландия, която има водещи роля в света в аграрните технологии, включително и в био земеделието, е страната – гост на конференцията тази година. Нидерландските био производители са единствените в Европейския съюз, които не получават подпомагане на площ за био производство. Как са го постигнали? Ще разберете от специални лектори.

Предвидена е и дегустация на био продукти.

Конференцията е насочена към фермери, производители и дистрибутори на био храни, специалисти, учени и доставчици на материали, семена, техника и оборудване, финансови услуги и подпомагане, експерти от държавните институции и общините.

Подробна програма за събитието.
Предварителна регистрация за събитието върви до 20 февруари 2020 г. на headoffice@bioselena.com