УСЛУГИ

Назад към услуги «

Консултации за фермери по Мярка 114 от ПРСР

Консултации за фермери по Мярка 114 от ПРСР

Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” вече работи! Фермерите имат право да ползват безплатно в рамките на две календарни години консултантски услуги на стойност до 1500 евро.

Консултациите са разпределени в няколко групи:

- управление на стопанството,

- животновъдство

- растениевъдство

- биологично земеделие

- агроекология

 

Одобрените по мярката фермери, трябва да сключат договор с ДФ”Земеделие”. След това трябва да изберат една от одобрените по мярката организации и да сключат договор за консултациите. Биоселена е една от 12-те одобрени от МЗХ консултантски организации.

Ако вече сте одобрени за участие в мярката и желаете да се възползвате от нашите консултантски услуги можете да се обърнете към офисите ни, където ще получите информация по въпросите, които Ви интересуват на следните телефони:

- София – 02 4410105 или 0887782597, Елисавета Пъндева

- Карлово – 0335 92038 или 0887 765397 - Петър Киров

- Габрово – 066 805227 или 0888708470 - Тенчо Христов; 0887 782577 - Николай Тихов

Ако все още не сте кандидатствали по Мярка 114, Биоселена може да ви съдейства. Необходимо е да сте регистриран като земеделски производител по наредба №3 от 1999 г. Когато се отвори следващия период за прием по мярка 114 от ПРСР трябва да кандидатствате. Заявлението и приложените документи се подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ОПСМП).

Фондация „Биоселена” е една от организации с най-дълъг опит в консултирането на фермери в България и може да ви предложи качествени съвети, съобразени с условията във вашата ферма.

 

Ще се радваме, ако се свържете с нас за съвместна бъдеща работа.

 

Регистър на одобрените консултанти можете да видите тук

Регистър на одобрените фермери можете да видите тук

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се