ПРОЕКТИ

30 август, 18

Назад към проекти «

RELACS

RELACS

RELACS е един интересен научно – приложен проект, в който Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА си партнира с още 27 организации и институции от Европа за решаване на конкретни проблеми на биологичното производство. Както повечето потребители знаят при БИО производството е забранено използването на химически препарати за защита на растенията, синтетични торове и подобрители на почвата, ГМО семена и храна за животните, продукт на ГМО растения, гъби и микроорганизми.

 

За съжаление заболяванията по растенията, предизвикани от гъбички са изключително голям проблем, профилактичните мерки не дават необходимия резултат, а алтернативни безвредни препарати все още няма. По тази причина като изключение в регламента се допуска използване на мед съдържащи препарати (напр. Бордолезов разтвор) за борба с гъбичните болести: обикновена и брашнеста мана, ръжда, черни листни петна и др. Тази ситуация е на път да се промени, вече има разработени препарати на базата на извлеци от растения и краве мляко. Нашите партньори от Франция, Италия, Испания, Германия и Швейцария ще тестват ефективността на тези нови препарати за контрол на гъбичните болести при лозя, ябълки, домати, краставици и ягоди. Ние заедно с два български научни института ще изпитаме четири препарата при малини и маслодайна роза. Опитите на полето ще започнат през март 2019 година. Препаратите, които покажат ефикасност след това ще бъдат тествани в реални условия в български био ферми.

 

От БИОСЕЛЕНА силно се надяваме препаратите да се окажат ефикасни при тези важни за българското БИО земеделие култури и до 3-4 години да бъдат на разположение на фермерите за използване при нужда!

 

Другите ни партньори по проекта ще работят за намиране на алтернативни решения на следните проблеми:

-         Използване на минерални масла (парафини) в растениевъдството;

-         Използване на оборски тор от конвенционални ферми;

-         Използване на противопаразитни средства при дребни преживни животни;

-         Използване на антибиотици за лечение на мастити в био говедовъдството;

-         Добавяне на синтетични витамини в храната на преживни животни и птици. 

 

Следете нашите публикации за резултатите от изпитването, но също така споделяйте ваши рецепти за решаване на такъв тип проблеми. Работата на колегите от Франция се базира на опита на предприемчиви фермери, които години наред използват успешно етерични масла за намаляване на възпалението на млечната жлеза (мастит) при кравите. Сега и учените ще помогнат със знанията си. Може би сте чували или познавате растения, които намаляват стомашните и чревните паразити при овце и кози? Част от колегите ще проучат противопаразитния ефект на калуната (Calluna vulgaris) при овцете. У нас това растение се среща само в Странджа и е защитен вид. Може би ние имаме друго растение с подобен ефект?

 

RELACS: "Заместване на спорните вложения в системите за биологично земеделие" (RELACS) се базира на резултатите от предишни научноизследователски проекти и продължава работата по решения в напреднал етап на разработка. Като системен подход към устойчивото земеделие, биологичното земеделие има за цел ефективно да управлява екологичните процеси и да намалява зависимостта от външни за стопанството  ресурси. Партньорите на RELACS ще оценят възможностите за по-нататъшно намаляване на използването на външни ресурси и, ако е необходимо, ще разработят и приемат икономически ефективни и безопасни за околната среда инструменти и технологии.

 

 RELACS получава финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейската комисия по Споразумение за безвъзмездно финансиране No 773431. Информацията, съдържаща се в тази публикация отразява единствено мнението на авторите.

 

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се