ПРОЕКТИ

28 август, 18

Назад към проекти «

ПРОЕКТ LIVESEED

ПРОЕКТ LIVESEED

Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е българският партньор в проект LIVESEED – голям европейски проект с амбициозната задача да помогне за производството и използването на повече биологични семена в биологичните ферми в Европа.

 

 

Проектът се изпълнява от 49 партньори в 18 европейски страни с финансовата подкрепа на програма Хоризонт 2020 на ЕС.

 

Проектът има шест конкретни цели:

  • Осигуряване на равнопоставеност по отношение на използването на биологични семена в цяла Европа;
  • Повишаване на количеството и качеството на биологичните семена, получени от сортове, подходящи за биологично земеделие;
  • Ускоряване на растениевъдството и приемане на нови сортове;
  • Повишаване на конкурентоспособността на сектора на биологичните семена;
  •  Усъвършенстване на биологичните семена;
  • Насърчаване на иновации в областта на растениевъдство и животновъдство в биологичния сектор.

 

Първоначалните дейности включват анализ на състоянието на биологичните семена, изучаване на националните политики и практиките за дерогация в 12 страни в Европа, където се проведоха национални срещи със заинтересованите страни. В срещите участваха компетентни власти, фермери, контролиращи агенции, селекционери и търговци на биологични семена, които имаха възможност да споделят опита си.

 

В рамките на една от дейностите на проекта – „Анализ на състоянието и факторите за използване на биологични семена” партньорите ни ще събират данни относно издадените дерогации за използване на нетретирани конвенционални семена в биологичното земеделие в страните на ЕС. Ще бъде направени анализ на търсенето и предлагането на био семена, както и онлайн проучвания  сред биологичните фермери и доставчиците на семена.

 

Друга важна дейност от проекта е „Демонстрации и обмен на знания за производство на биологични семена между участници – кръстосани посещения”. Кръстосаните посещения ще демонстрират добри практики и ще насърчат обмена на знания между участниците с цел да се увеличи производителността и качеството на биологични семена. Ще бъдат засегнати няколко вида култури - обработваеми, зеленчуци, ароматни билки, фуражни култури, включително размножаването на дървета. В началото на месец юни се проведе първото такова посещение във Франция на тема „Биологични семена при зърнени култури”.

 

Голяма част от партньорите в проекта ще се занимават с научна дейност като извършват сравнителни полеви опити, за да тестват здравословното състояние и качеството на биологичните семена. Биологичните фермери се нуждаят от адаптирани сортове, които да са с добро качество, да са адаптирани към лоши условия, с добро потискане на плевелите, да са устойчиви на болести и на (а) биотичен стрес.

 

 

„Насърчаване на добри практики”  - целта на тази задача е да се идентифицират, развиват и популяризират добри практики за отглеждане и размножаване на биологични семена  чрез интернет платформа на сайта на LIVESEED. Тази платформа ще представя технически публикации и видеоклипове на няколко езика. Под внимание ще бъдат взети различни видове култури според тяхното значение за сектора на биологичното производство и предизвикателството да се произвеждат по биологичен начин. Това ще увеличи възможностите биологичните производители да повишават доходите си чрез отглеждане и производство на семена. В резултат на тази дейност ще бъде създадена професионална мрежа за биологично производство на семена в Европа.

 

За повече информация следете интернет-страницата и фейсбук-страницата на проекта.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се