ПРОЕКТИ

01 юли, 13

Назад към проекти «

Проект POPEYE – Насърчаване на биологичното производство – повишаване на заетостта сред младите хора

Проект POPEYE – Насърчаване на биологичното производство – повишаване на заетостта сред младите хора

Проектът се изпълнява по програма „Европа за гражданите”, Под-програма 4.4: Младежта в действие – Проекти насърчаващи иновациите и качеството.

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е официален партньор по проекта заедно със седем други организации от различни държави.

Биоселена в сътрудничество с местни власти и местни сдружения на земеделските стопани ще идентифицират и ще се свържат с биологични фермери, желаещи да сътрудничат в проекта.

Биоселена ще идентифицира и включи в проекта 40 младежи на възраст 15-25 години, които живеят в района. Тези млади хора ще участват в 5 дневно образователно събитие, състоящо се от двудневен семинар и тридневно обучение по Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) и цифрова картография. Десетте най-добри участника ще се свържат с биологичните фермери в района и ще съберат данни за тяхното географско разположение, подробности за тяхното производство и продукцията, която продават, както и характеристики за предлагана от тях възможност за стажуване във фермата.

Групата, работеща по проекта ще създаде „Национална” уеб страница, която ще обединява цялата информация, събрана на място във фермите. Идеята е всички млади европейци, които се интересуват от придобиване на професионален опит в областта на биологичното земеделие да разполагат с конкретна информация за контакт с фермерите, работещи в тази област.

Участниците по проекта ще организират информационно събитие за разпространение на резултатите от проекта в района и особено сред младите хора.

Десетте най-добри участници в проекта ще присъстват на международно събитие за приключване на проекта, което ще се проведе в Страсбург, столицата на Европа и важен град в страна, силно обвързана в системата на биологичното земеделие, за да представят резултатите, които са постигнали по време на проекта. Всички партньори също така ще представят как биологичното земеделие и устойчивото развитие на селските райони се развиват в техните страни.

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се