ПРОЕКТИ

01 юни, 10

Назад към проекти «

Надежда

Надежда

От началото на 2009 год. Биоселена стартира нов проект „Изграждане на демонстрационно стопанство за производство на биологични зеленчуци- рентабилно за производителя, здравословно за потребителя, в синхрон с природата”.

 

Целта на проекта е да се оптимизират всички процеси и дейности в зеленчуковото стопанство по начин, който да послужи като положителен пример за фермери, специалисти, консултанти и потребители,  с което да допринесе за развитието на биологичното зеленчукопроизводство в страната.

 

Проектът се финансира от Католическата епархия Ведесвил, Швейцария .

 

Партньор по проекта е Изследователският институт по биологично земеделие- Фрик, Швейцария, който предоставя методическа и методологическа помощ при изпълнението му.

 

Проектът се изпълнява на територията на земеделско стопанство в община Карлово- ЕТ Иван Чонлов, с. Климент и е с продължителност 2 години.

В рамките на проекта е предвидено изпълнението на инвестиционни и демонстрационни дейности.

 

През 2009 год. се реализира инвестиция за изграждане на капкова напоителна система и хладилно помещение за съхраняване на пресните зеленчуци.

 

Съвместно с швейцарски експерт е разработена програма за специализирано обучение по биологично зеленчукопроизводство. През март се проведе първото по рода си обучение по тази тема. Всички, които имат желание, да придобият знания по биологично зелунчукопроизводство могат да заявят своето желание за участие в това обучение.

 

През юни 2010 българският фермер посети биологични зеленчукови стопанства в Швейцария и обмени опит със своите колеги там.

 

Екперт от Фондацията също премина практически стаж в биологично зеленчуково стопанство и придоби опит и знания в тази област.

 

Основен акцент в работата на екипа на проекта е реализирането на успешни продажби на биологичните зеленчуци и запознаване на обществеността с предимствата им. За тази цел се проведоха и се провеждат различни събития, свързани с рекламата на биозеленчуците, дегутацията и промотирането им.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се