ПРОЕКТИ

Запис на конференцията „Иновациите в българското земеделие:
Първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“
13 юли, 2015

Биоселена участва в голям европейски научен...

Сложността на биологичното земеделие изисква от фермерите да имат много високо ниво на знания и умения, но в същото време обменът на техники за биологично земеделие остава ограничен. Проектът OK - Net Arable , в който участва и българската фондация „Биоселена“, цели да подпомогне фермери, консултанти и учени да работят съвместно за създаването на база данни със знания за биологичното земеделие. Целта е да се повиши... още»

01 юли, 2013

Проект POPEYE – Насърчаване на биологичното...

Проектът се изпълнява по програма „Европа за гражданите”, Под-програма 4.4: Младежта в действие – Проекти насърчаващи иновациите и качеството. Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е официален партньор по проекта заедно със седем други организации от различни държави. Биоселена в сътрудничество с местни власти и местни сдружения на земеделските стопани ще идентифицират и ще се свържат с биологични фермери, желаещи... още»

03 декември, 2012

Да свържем опазването на природата с...

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ е четиригодишен и ще се изпълнява в партньорство от седем български и четири швейцарски партньори (включително и  Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът е финансиран от Българско-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с... още»

01 юни, 2010

Надежда

От началото на 2009 год. Биоселена стартира нов проект „Изграждане на демонстрационно стопанство за производство на биологични зеленчуци- рентабилно за производителя, здравословно за потребителя, в синхрон с природата”.   Целта на проекта е да се оптимизират всички процеси и дейности в зеленчуковото стопанство по начин, който да послужи като положителен пример за фермери, специалисти, консултанти и потребители,  с... още»

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се