ПРОЕКТИ

Запис на конференцията „Иновациите в българското земеделие:
Първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“
21 юни, 2017

Седмичен фестивал "От нашата ферма- с...

        Фондация БИОСЕЛЕНА започна изпълнението на проект   "Седмичен фестивал „От нашата ферма- с любов за Вас" , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с Българско дружество за  защита на птиците и район „Средец”.   Всяка сряда от края на юни до началото на ноември 2017 година ще... още»

13 юли, 2015

Биоселена участва в голям европейски научен...

Сложността на биологичното земеделие изисква от фермерите да имат много високо ниво на знания и умения, но в същото време обменът на техники за биологично земеделие остава ограничен. Проектът OK - Net Arable , в който участва и българската фондация „Биоселена“, цели да подпомогне фермери, консултанти и учени да работят съвместно за създаването на база данни със знания за биологичното земеделие. Целта е да се повиши... още»

01 юли, 2013

Проект POPEYE – Насърчаване на биологичното...

Проектът се изпълнява по програма „Европа за гражданите”, Под-програма 4.4: Младежта в действие – Проекти насърчаващи иновациите и качеството. Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е официален партньор по проекта заедно със седем други организации от различни държави. Биоселена в сътрудничество с местни власти и местни сдружения на земеделските стопани ще идентифицират и ще се свържат с биологични фермери, желаещи... още»

03 декември, 2012

Да свържем опазването на природата с...

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ е четиригодишен и ще се изпълнява в партньорство от седем български и четири швейцарски партньори (включително и  Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът е финансиран от Българско-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с... още»

Предишна123
АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се