НОВИНИ

16 ноември, 2018

Назад към новини «

Последно за 2018 обучение по агроекология

Последно за 2018 обучение по агроекология

Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение по агроекология е на 10-11 декември 2018.


Обучението се провежда от експерти на БИОСЕЛЕНА в офиса на фондацията в Карлово (ул. „Васил Караиванов” №36). Заниманията започват в 10 часа.


Курсът е задължителен за кандидатите по мерки 10 „Агроекология и климат” и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г, които са втора година. Те трябва да го преминат до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното направление и да предоставят копие на удостоверението най-късно с подаването на заявление за третата година (1 март до 15 май).


Преди курса е необходима предварителна регистрация: трите имена, образование (магистър, бакалавър, средно, средно специално, основно); ЕГН.


За курса са необходими:


- Копие на диплома, снимка паспортен формат (на хартия или файл);


- Карта за предварителен медицински преглед (от личния лекар);


- Такса 150 лв.;


- Попълнено заявление с лични данни.


За повече информация на тел. 0335 92038 или моб. 0887765397

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се