НОВИНИ

13 септември, 2018

Назад към новини «

Специално за вас: обучение по агроекология

Специално за вас: обучение по агроекология

Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение по агроекология е на 26-27 септември 2018.


Обучението се провежда в офиса на фондацията в Карлово (ул. „Васил Караиванов” №36). Занятията започват в 10 часа.


Курсът е задължителен за кандидатите по мерки 10 „Агроекология и климат” и 11„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г, които са втора година. Те трябва да го преминат до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното направление и да предоставят копие на удостоверението - най-късно с подаване на заявление за третата година (1 март - 15 май).


Преди курса е необходима предварителна регистрация: трите имена, образование(магистър, бакалавър, средно, средно специално, основно); ЕГН.


За курса са необходими:


  • Копие на диплома, снимка паспортен формат (на хартия или файл);
  • Карта за предварителен медицински преглед (от личния лекар)
  • Такса 150 лв.;
  • Попълнено заявление с лични данни.


За повече информация:
тел. 0335 92038
мобилен 0887765397

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се