НОВИНИ

03 юли, 2018

Назад към новини «

Изцяло нова Наредба за биологичното производство

Изцяло нова Наредба за биологичното производство

Изцяло нова Наредба за биологичното производство е публикувана за обществено обсъждане. Предвидените изменения обхващат почти всички аспекти от сектора, което налага вместо изменение на действащата Наредба № 1 от 2013 г. да се издаде изцяло нова.


Предвижда се с новите текстове да се подобри ефективността на надзорните и контролни механизми в областта на биологичното производство. Сред основните приоритети е и облекчаването на административната тежест.


По отношение на контролната и надзорна дейност са заложени по-стриктни изисквания, свързани с процедурата по издаване на разрешения за извършване контролна дейност, както и нови и по-подробно разписани правила за контролиращите лица. Това е необходимо и поради заложеното разширение на приложното поле на техните функции и дейности. Предвидени са минимално задължителни реквизити в договора за сертификация и контрол между оператора и контролиращото лице.


Внесена е и допълнителна яснота във връзка с режима по издаването на разрешения от министъра на земеделието, храните и горите и както и по отношение на издаването на разрешения от контролиращите лица. Направени са и изменения относно прилагането на правила за биологично производство на земеделски продукти и храни и изключения от разпоредбите. Нововъведения се налагат и във връзка с обработката на базата данни на операторите в системите за контрол. Подробно е уреден и въпросът, касаещ базите данни на сортовете посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи.


В проекта на наредбата е заложено и разширение на състава на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биопроизводство, като се предвижда включването на още две институции, имащи важна роля по отношение на регулацията в сектора – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Центъра за оценка на риска по хранителната верига.


С наредбата се създават и национални правила за биологично отглеждане на зайци.


Вижте наредбата от файла по-долу:

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се