НОВИНИ

01 юни, 2018

Назад към новини «

БИОСЕЛЕНА е партньор по проекта ‘RELACS’ по Хоризонт 2020

БИОСЕЛЕНА е партньор по проекта ‘RELACS’ по Хоризонт 2020

Представители на организациите-партньори по проекта RELACS (абревиатура на английски на Заместване на спорни вещества в биологичното земеделие), сред които и управителят на БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов, сe събраха на първа среща по проекта на 28 май 2018 в Льовен, Белгия. Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е партньор по стартиращия проект.


“RELACS предоставя уникална възможност на фермерски организации, консултантски служби и изследователи да работят съвместно за по-високи екологични стандарти в биологичното земеделие“, посочи д-р Луциус Там, координатор на проекта.


Био фермерите се придържат към високите стандарти за производство на качествена храна, като същевременно опазват околната среда. Въпреки това биологичното земеделие трябва непрекъснато да се подобрява, за да продължи да изпълнява амбициозните си цели. RELACS ще насърчи разработването и възприемането на икономически ефективни и екологично безопасни инструменти и технологии за:


  • Намаляване на използването на медни препарати и минерални (парафини) масла;
  • Идентифициране на устойчиви източници на подхранване на растенията;
  • Предоставяне на решения за подпомагане на здравето на животните и хуманното отношение към тях.


Като системен подход към устойчивото селско стопанство, биологичното земеделие има за цел ефективно да управлява екологичните процеси, като в същото време намалява зависимостта от суровини и материали извън фермата. Партньорите в проекта RELACS ще направят оценка на възможностите за по-нататъшно намаляване на използването на влаганите сега вещества и препарати в Европа, както и в страните от южното Средиземноморие. Те ще окажат научна подкрепа за разработването на справедливи и приложими правила на ЕС за подобряване на настоящите практики в биологичното земеделие. Мрежите за съвети в земеделието в 11 европейски държави ще се свържат с фермери, за да бъде осигурено ефективно разпространение и възприемане на инструментите и техниките.


RELACS използва резултати от предишни научно-изследователски проекти и напредничави решения. Проектът беше разработен с участието на представители на научно-изследователските, земеделските, съветническите и бизнес средите. В RELACS участват 28 партньора от 11 държави.


RELACS се финансира по Хоризонт 2020, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации на Европейския съюз. Координатор на проекта е Изследователския институт по биологично земеделие FiBL, Швейцария. Ролята на Фондация БИОСЕЛЕНА в проекта да организиран и оцени ефекта от няколко препарата върху гъбични болести при маслодайна роза и малини.


За контакти по проекта: д-р Стоилко Апостолов, управител на БИОСЕЛЕНА: +033592038.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се