НОВИНИ

02 април, 2018

Назад към новини «

Обучение по агроекология

Обучение по агроекология

Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение по агроекология на 23-24 април 2018.


Курсът е задължителен за кандидатите по мерки 10 „Агроекология и климат” и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020, които са втора година. Те трябва да го преминат до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното направление и да предоставят копие на удостоверението най-късно с подаване на заявление за третата година (1 март - 15 май). Курсът е подходящ и за всички, които желаят да кандидатстват по тези мерки или да получат актуални знания по съответните направления.


По време на обучението експертите на БИОСЕЛЕНА отговарят на поставените въпроси и представят решенията на конкретни казуси. Самите обучаеми също споделят опит и решения.


Обучението се провежда от 10,00 до 18 часа в офиса на фондацията в гр. Карлово (ул. „Васил Караиванов” №36).


Преди курса е необходима предварителна регистрация: трите имена, образование (магистър, бакалавър, средно, средно специално, основно) и ЕГН.


За курса са необходими:


- Копие на диплома, снимка паспортен формат(на хартия или файл)


- Такса 150 лв.


- Попълнено заявление с лични данни


За повече информация свържете се на телефон 0335 92038 или мобилен 0887765397

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се