НОВИНИ

01 март, 2018

Назад към новини «

Иновациите в българското био земеделие са важни колкото и субсидиите

Иновациите в българското био земеделие са важни колкото и субсидиите

Българското биологично земеделие е изправено пред сериозни предизвикателства и иновациите са ключови за развитието му. Около това мнение се обединиха участниците в Конференцията “Биологичното земеделие в България: повече иновации за по-добри резултати“. Тя бе организирана на 22 февруари 2018 от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА с участието на Министерството на земеделието, храните и горите в рамките на БИО АГРА 2018 - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство в Международен панаир – Пловдив.


Втора поредна година пари за нови биоферми у нас няма – европейските субсидии са изчерпани, затова и 2018-та е обявена за нулева година, а вече одобрените фермери не могат да заявяват нови площи и да разширяват стопанствата си. Според нов Регламент на ЕС за биологичното производство, който ще влезе в сила от 1 януари 2021, фирми, които предлагат на пазара дори един-единствен продукт, който няма сертификат за биологично производство, няма да имат право да носят в името си думите „био“ и „еко“, за да не заблуждават потребителите. Една от основните цели, които си поставя документът, е да се укрепи доверието на потребителите към определенията „биологично“, „органично“ и „екологично“ за храните, посочи в презентацията си д-р Стоилко Апостолов, управител на БИОСЕЛЕНА. Виж тук презентацията.


Антон Величков, Директор „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерството на земеделието, храните и горите представи проекта за нова наредба за биологично производство в България. Един от проблемите, които пречат на развитието на сектора, е качеството на контрола и сертификацията. Някои от сертифициращите фирми си позволяват да нарушават правилата, а сегашната нормативна уредба не позволява на МЗХГ да упражнява ефективен надзор. Като пример той посочи записаното изискване в новия проект на наредба всяка сертифицираща фирма да има по един инспектор за всеки 100 сертифицирани оператори, за да се гарантира ефективен контрол. В момента при една от сертифициращите фирми това съотношение е 1/1000. Вижте тук презентацията му.


Най-големите получатели на подпомагане от държавата по мярка 11 отглеждат био пшеница, рапица, слънчоглед и кориандър. В същото време повечето от тях дори не са обявили на сайтовете си, че отглеждат био култури, фермери от същия район не са чували за тези био ферми, част от тях дори не са включени в био регистъра на МЗХГ. Био секторът настоява за по-строг контрол и санкции срещу био мошениците, отбеляза Веселина Ралчева, член на управителния съвет на Българската Асоциация Биопродукти (БАБ). Диференциране на ставките за плащане в повече групи култури, корекции на ставките и въвеждане на тавани за плащане са част от предложенията за промяна на БАБ. Вижте тук презентацията й.


Иновациите са решението за много от проблемите на био производството. Субсидиите са много важен инструмент за да бъдат био продуктите по-достъпни за потребителите, но сами по себе си не достатъчни за създаване на устойчив био сектор. Иновациите в името на по-добри резултати в био фермите бе посветена втората част на конференцията. Бяха представени иновации и добри практики в био земеделието от цял свят: платформата FARMKNOWLEDGE.ORG (виж тук), окуражителните резултати от изпитанията на щригелна брана в три български био ферми (виж тук), иновативния метод за сеитба на царевица Зелено торене и директна сеитба в две български био ферми (виж тук), както и иновативна технология за защита на овошки и лозя от зимен слънчев пригор, напукване на кората и късните пролетни слани. Линкове към презентациите.


Със съдействието на Екологично сдружение ЗА ЗЕМЯТА в обедната част бе премиерно бе показан филмът „Заграбването на земята“, който предизвика оживени дискусии. Авторите и героите на филма отговаряха на множество въпроси от залата. Вижте филма.


И тази година Фондация БИОСЕЛЕНА представи информация за биологичното земеделие и проектите си в Палата 11, където са изложенията Винария и Фудтех. Фермерският фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ гостува да първи път на ФУДТЕХ в Пловдив, най-представителният форум на хранителната индустрия в България. В петте дни на АГРА фермери и малки производители – участници във Фестивала предложиха за дегустации и продажби автентични храни: сирене, кисело мляко и кефир, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и сиропи, лютеници, пъдпъдъчи яйца, занаятчийски хляб, орехи и лешници, био тиква, чай, подправки…


За био производството:

7 200 са биопроизводителите у нас, а сертифицираните площи са 162 000 хектара. В момента едва 5 % от общата селскостопанска територия е с биопродукти, а според приетия от правителството план за развитие на биоземеделието, този дял е трябвало да достигне 8 % през 2013-та година.

Австрия, Германия и Щвейцария са водещите производители на биопродукти в Европа. България е далеч от тях, преди нас се нареждат също Сърбия, Турция и Македония.

90% от българската биопродукция се изнася, основно в западна Европа, САЩ, арабските страни, както и в Япония и Южна Корея. Едва 10 на сто от биопроизводството отива на родния пазар, който е залят от конкурентна чужда продукция. Въпреки това, 10 % от българските потребители консумират биопродукти, а това е сериозен ръст през последните години.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се