НОВИНИ

26 юни, 2015

Назад към новини «

Искате ли да учите биоземеделие?

Искате ли да учите биоземеделие?

Продължава записването на кандидат-студенти от кампания 2015/2016 г и ако искате да учите биоземеделие, сега е моментът.И през тази година са акредитирани 20 места за студенти първа година в специалността 'Биологично земеделие' при Факултет 'Растителна защита и Агроекология' при Аграрен Университет-Пловдив.Избралите тази специалност преминават обучение в специалност „Агроекология“ или стажове по биоземеделие в страната и чужбина. Те получават професионално продължение на тяхното образование и възможност за практическа подготовка в базата на най-старата в страната - Учебно-научна био-ферма на Агроекологичния Център при Аграрен Университет-Пловдив.Повече информация за тази перспективна за нашето земеделие специалност 'Биологично земеделие' можете да получите на: http://www.au-plovdiv.bg/news.php?id=1757

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се