НОВИНИ

18 април, 2018

6-та Международна конференция за науките в...

Вече могат да бъдат подавани резюмета на доклади, както и предложения за дискусии в сесиите на 6-тата Международна конференция за науките в биологичното земеделие, която ще се състои в Айзенщад (Австрия) от 7 до 9 ноември. Вижте тези линкове: * call for abstracts * call for session proposals . Темата на конференцията е Динамични развития в биологичните проучвания – засилване на партньорствата в Европа и извън нея... още»

02 април, 2018

Обучение по агроекология

Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение по агроекология на 23-24 април 2018. Курсът е задължителен за кандидатите по мерки 10 „Агроекология и климат” и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020, които са втора година. Те трябва да го преминат до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното направление и да предоставят копие на... още»

01 март, 2018

Иновациите в българското био земеделие са...

Българското биологично земеделие е изправено пред сериозни предизвикателства и иновациите са ключови за развитието му. Около това мнение се обединиха участниците в Конференцията “Биологичното земеделие в България: повече иновации за по-добри резултати“. Тя бе организирана на 22 февруари 2018 от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА с участието на Министерството на земеделието, храните и горите в рамките на БИО АГРА 2018... още»

21 февруари, 2018

7 200 са биопроизводителите в България

7 200 са биопроизводителите у нас, а сертифицираните площи са 162 000 хектара. В момента едва 5 % от общата селскостопанска територия е с биопродукти, а според приетия от правителството план за развитие на биоземеделието, този дял е трябвало да достигне 8 % през 2013-та година. Австрия, Германия и Щвейцария са водещите производители на биопродукти в Европа. България е далеч от тях, преди нас се нареждат също Сърбия, Турция... още»

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се