НОВИНИ

29 ноември, 2017

Обучение по агроекология

Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение по агроекология на 14 и 15 декември 2017 (четвъртък и петък). Обучението се провежда в офиса на Фондацията в Карлово (ул. „Васил Караиванов” №36) от 10 до 17 часа. Преди курса е необходима предварителна регистрация: трите имена, образование (магистър, бакалавър, средно, средно специално, основно); ЕГН. За... още»

06 ноември, 2017

БИОСЕЛЕНА обучи средношколци от Македония

От 22 октомври до 5 ноември Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение на ученици от Македония за отглеждане на растения за етерични масла. Обучението бе по проект, финансиран от програма „ЕРАЗЪМ+” на ЕК. В обучението се включиха 23 ученика от 10-ти до 12-ти клас в специалности лозарство и винарство, ландшафтана архитектура и горско стопанство от Средно земеделско и горско училище “Ѓорче... още»

10 октомври, 2017

БИОСЕЛЕНА предоставя консултации по мярка...

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА напомня на земеделските стопани, че в момента текат срокове за кандидатстване по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Първият прием на документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ е в периода от 25 септември до 31 октомври 2017 г. Животновъдите, които са кандидатствали по схемите за... още»

03 октомври, 2017

Дискусия за фермерските пазари

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Катедра „Аграрна икономика“ организират на 6 октомври 2017 кръгла маса „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“. Събитието се организира със съдействието на Община Свищов, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие и Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА. Елисавета Пъндева,... още»

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се