ЗА НАС

Фондация Биоселена

История 

Фондация за биологично земеделие "Биоселена" е българска неправителствена организация. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.

Основната цел на Биоселена е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда.

 

Нашата мисия е да подпомогнем развитието на биологичното земеделие в България като:

-         предоставяме специализирани услуги на биологичните фермери 

-         популяризираме биологичните продукти сред консуматорите

-         участваме активно в разработване на национално законодателство и мерки за подпомагане на биологичното земеделие

 

Нашите дейности

-         Технически консултации и трансфер на know - how в биологичните ферми

-         Подготовка на ферми и преработвателни предприятия за биологична сертификация

-         Консултации по планиране и управление на стопанството (бизнес планове);

-         Подготовка за кандидатстване за директни плащания (агроекологичен план на фермата, план за преход, счетоводство, окомплектоване на документите);

-         Нашият Център за професионално обучение е лицензиран от НАПОО и предлага обучение по Агроекология и Биологично земеделие;

-         Публикуване на специализирана литература;

-         Съвместно с наши партньори разработваме и предлагаме на българския пазар “моделни” биологични продукти (кисело мляко, сирене, мед, плодове и зеленчуци)

-         Съвместно с Министерството на земеделието и продоволствието организираме Национален Празник на Биологичното Земеделие – основно годишно събитие за популяризиране на биологичните храни сред българския потребител.  

-         Експертно участие в разработването на национално законодателство (Наредба 22 и 35 на МЗГ; Мярка 1.3 на Програма САПАРД; Национален план за развитие на биологичното земеделие 2006-2013; Национална Агро-екологична програма на България 2007 – 2013 г.)

Членство в други организации

Редовен член сме на Международната Федерация на движенията за Биологично Земеделие (IFOAM) от 1998 година.

От януари 2014 година сме асоцииран член на Европейската мрежа на фермерските и занаятчийски производители на сирене - FACE

Съучредители сме на Национална асоциация БИОПРОДУКТИ, създадена през 2009 г. с цел обединение на усилията за подпомагане на производството на биологични продукти в България.  

Фондация Биоселена е съ-учредител и съдружник в „Балкан Биосерт” ООД – първият български орган за контрол и сертификация на биологично производство.

Екип на ФБЗ Биоселена

Карлово

-         Д-р Стоилко Апостолов – Управител

-         Инж.- агр. Петър Киров – Консултант растениевъдство и управление на стопанството

-         Инж.-агр. Петя Пенчева – Сътрудник реклама

Габрово

-         Зооинж. Тенчо Христов – Ръководител консултантска служба

-         Инж.-агр. Николай Тихов – Консултант растениевъдство, Директор ЦПО

София

Елисавета Пъндева – Финансов мениджър 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ "БИОСЕЛЕНА" - 2014 Г.


АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се