НОВИНИ И СЪБИТИЯ

02 март, 2015

Био обучение на „Биоселена“

Фондация за биологично земеделие „Биоселена” организира тридневно обучение "Биологично растениевъдство, животновъдство, преработка и търговия с био продукти"на 18,19 и 20 февруари 2015 година в Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян. То бе по... още»

27 февруари, 2015

За биопроизводителите: важно!

В „Държавен вестник“ днес излезе Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Публикувани са и наредбите по мярка 10 "Агроекология и... още»

25 февруари, 2015

„Биоселена“ на АГРА 2015

Проектът на „Биоселена“ „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми“ , изпълняван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм „Иновации за зелена индустрия”, ще има специално представяне на Международната... още»

20 февруари, 2015

Искаш ли да бъдеш доброволец?

Европейската федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM EU group) обявява места за четирима доброволци (от България, Чешката република, Латвия и Румъния), които да участват в европейската програма „Европейска доброволческа служба“ в Брюксел за една година,... още»

Bioselena
АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се